7HDร้อนออนไลน์

เขื่อนลำพระเพลิง เร่งระบายน้ำรองรับน้ำใหม่ ผู้ว่าฯ เตือนประชาชน 4 ลุ่มน้ำ รับมือพายุ

13 ตุลาคม 2564 นครราชสีมา-(ภาพ 1)  นายวิเชียร จันทรโณทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  กล่าวถึง สถานการณ์น้ำในเขื่อนต่างๆ ของจังหวัดนครราชสีมา ว่า หลังจากที่จะมีพายุเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ในช่วงนี้ จำเป็นต้องแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆทั้ง 4 ลุ่มน้ำ ทั้งลุ่มน้ำลำตะคอง  ลำพระเพลิง ลำมูลบน และลำเชียงไกร ประชาชนต้องติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อน และปริมาณน้ำฝนอย่างใกล้ชิด  ถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดฯ จะลดลงกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วหลายพื้นที่  แต่หากมีพายุฝนเข้ามาต่อเนื่อง ก็จะส่งผลให้เกิดน้ำท่วม และส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอีกครั้ง 

จากการคาดการณ์ลักษณะของฝนที่ตก คาดว่า จะมีฝนตกในพื้นที่ต่อเนื่องไปในระยะยาว และจะทำให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มากขึ้น  ซึ่งได้มีการย้ำเตือนไปยังนายอำเภอและส่วนราชการทุกพื้นที่ ให้เฝ้าระวังในเรื่องน้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากมวลน้ำที่ท่วมเดิม ยังลดลงไม่หมด โดยมวลน้ำดังกล่าวไปอยู่ในลำสะแทด อ.พิมาย และกำลังจะลงไปยังพื้นที่ อ.ชุมพวง ซึ่งในพื้นที่ อ.พิมาย มีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม กว่า 700 หลังคาเรือน ในขณะนี้ หากปริมาณฝนยังตกมาต่อเนื่อง พี่น้องทั้ง 700 หลังคาเรือน อาจจะต้องประสบกับน้ำท่วมไปอีก

ที่ผ่านมาช่วงไม่มีฝน  ได้มีการระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทุกอ่างโดยตลอด  เพื่อรับน้ำใหม่ที่จะไหลเข้าอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่ง  โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง ขณะนี้มีน้ำใกล้เต็มความจุ 3-4 วันที่ผ่านมาได้มีการระบายน้ำออกจากอ่าง ประมาณ วันละ 2 ล้าน ลบ.ม. ถือว่ามากกว่าทุกอ่างเก็บน้ำที่มีการปล่อยน้ำออกจากอ่าง  ส่วนอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรตอนล่าง กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ล่าสุดมีปริมาณน้ำในอ่างฯ ประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของความจุอ่าง คาดว่า หมดหน้าฝน น่าจะมีน้ำในอ่างไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 แน่นอน  ส่วนประตูระบายน้ำ ที่ซ่อนแซมขณะนี้สามารถใช้บังคับน้ำได้แล้ว 

อยากฝากถึงพี่น้องประชาชน  ผู้ปกครอง  ในช่วงฝนตกน้ำท่วมให้ดูแลบุตรหลานให้ดี โดยเฉพาะการลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำหรือพื้นที่น้ำท่วมขัง และการหาปลาในพื้นที่ ให้ระมัดระวัง เนื่องจากมีเหตุการณ์จมน้ำเสียชีวิตในลักษณะนี้บ่อยครั้ง นายวิเชียรฯ กล่าว.