เช้าข่าว 7 สี

หอการค้าไทยขานรับเปิดประเทศไม่กักตัว

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เห็นด้วยกับการเปิดประเทศ และรัฐบาลประกาศที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว วางแผนล่วงหน้าได้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยว เพิ่มประมาณเดือนละ 100,000 คน ซึ่งจะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ GDP ในปีนี้เติบโตมากขึ้น 

ด้าน นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี นายกสมาคมโรงแรมไทย ระบุว่า โรงแรมพร้อมรับการเปิดประเทศ แต่ยังต้องรอหลักเกณฑ์ความชัดเจนจากภาครัฐ คาดว่าช่วงแรกนักท่องเที่ยวจะยังมีไม่มาก เพราะมีหลายปัจจัยที่ต้องประเมิน เช่น การกักตัวเมื่อกลับประเทศ ตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย และความเชื่อมั่นต่อการบริหารความเสี่ยงภายในประเทศ