เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 13 ตุลาคม 2564

พายุโซนร้อนกำลังแรง "คมปาซุ" มีศูนย์กลางอยู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำ ประเทศจีน และขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2564 และจะอ่อนกำลัง