ห้องข่าววาไรตี้

ส่งเสริมการค้า พัฒนาชายแดนภาคเหนือ

งาน Thailand Northern Border Trade Fair 2021 จะรวบรวมข้าวของเครื่องใช้มากมาย เช่น เครื่องประดับ ผ้าไทยพื้นเมือง อาหาร-เครื่องดื่ม รวมกว่า 100 ร้าน เอามาให้ชิม ให้ช็อป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ให้คึกคัก ภายใต้มาตรการ New Normal ห่างไกลโควิด-19

ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย บอกว่า การจัดงานครั้งนี้ ต้องการขยายมูลค่าทางเศรษฐกิจการค้าของประเทศ และภาคเหนือ เช่น การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอแม่สอด หรือที่จังหวัดเชียงราย การสร้างรถไฟความเร็วสูง การขยายรถไฟรางคู่ รวมถึงการสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ ซึ่งเป็นการพัฒนาและยกระดับการแข่งขันการค้าทางภาคเหนือ ให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญ ในงานนี้จะเป็นประตูการเจรจา สร้างเครือข่าย ธุรกิจการค้าของผู้ประกอบการชาวไทย เมียนมา สปป.ลาว และจีน ส่งเสริมการค้าชายแดน เพื่อขยายโอกาสทางการค้า และการส่งออกของไทยไปตลาดโลกมากขึ้น