7HDร้อนออนไลน์

โควิดสงขลา ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มวันนี้ 475 คน สูงติดต่อกันกว่า 2 สัปดาห์ สอบสวนโรคพบ 90% ยังไม่ได้รับวัคซีน

(13 ต.ค .2564) ข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก สำนักงานสาธารณสุข (สสจ.) สงขลา ได้รายงานสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด19 พบว่า  ผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ วันที่ 13 ต.ค. มีจำนวน 475 คน ยอดสะสม 37,475  คน ไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจำและมาจากต่างประเทศ  ไม่มีผู้เสียชีวิตยอดสะสม 161 คน  นอนรักษาในโรงพยาบาล 6,027  กว่าคน ที่รักษาหายกลับแล้ว 31,287 กว่าคน

“จากการตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่  พบผู้ติดเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่สูงสุด ใน อ.หาดใหญ่ ,อ.จะนะ, อ.เมือง, อ.สิงหนคร, อ.สะบ้าย้อย, อ.รัตภูมิ และ อ.เทพา  รองลงมาจากการสอบสวนโรค  กลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในโรงงาน บริษัท  ร้านค้า และผู้ติดเชื้อยืนยันจากต่างจังหวัด”

รายงานข่าวว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงติดต่อกันตลอด  โดยเมื่อดูสถิติย้อนหลัง 7 วัน  ตั้งแต่วันที่ 6-12 ต.ค.จำนวน 3,745 คน อยู่ระหว่าง 400-600 คน  2 สัปดาห์ติดต่อกันแล้ว  เนื่องจากมีกลุ่มประชาชนที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน 50% ของกลุ่มเป้าหมาย 1,487,320 คน และจากสอบสวนโรคพบว่าผู้ติดเชื้ออยู่ในกลุ่มไม่ได้รับวัคซีน ถึง 90%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง