ห้องข่าวภาคเที่ยง

ขนส่งฯ เปิดจองคิวลงทะเบียนแท็กซี-วิน จยย.รับเงินเยียวยา

หลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ ที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในพื้นที่ 29 จังหวัด โดยกรมการขนส่งทางบกพร้อมอำนวยความสะดวก ซึ่งผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิด้วยตนเองเท่านั้น ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ณ กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue โดยจะเปิดให้เริ่มจองคิวตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเดินทางมาลงทะเบียนจริงด้วยตนเอง ตามวัน-เวลา นัดหมาย

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า เงื่อนไขการได้รับสิทธิช่วยเหลือมีอยู่หลายข้อ ขอให้เช็ครายละเอียดและเตรียมเอกสารให้พร้อม เช่น ต้องมีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ส่วนกรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ

สำหรับการจ่ายเงินนั้น จะโอนผ่านพร้อมเพย์ในเดือนพฤศจิกายน โดย 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน และใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน