ห้องข่าวภาคเที่ยง

น้อมรำลึกในหลวงในความทรงจำ

เริ่มด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป จากวัดต่างๆ โดยรอบโรงพยาบาลศิริราช มี พระเทพสุวรรณเมธี เจ้าอาวาสวัดสุวรรณาราม รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นประธานสงฆ์

พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์และสวดสดับปกรณ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก

จากนั้น ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล นำแพทย์ พยาบาล และบุคลากร ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

สำหรับกิจกรรมน้อมรำลึก ในหลวงในความทรงจำ จะมีการปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริด้วย

และในช่วงเวลาสำคัญ 15.52 น. คนไทยจะได้ร่วมเจริญจิตภาวนา 9 นาที ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ต่อด้วย “พิธีศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์” ปิดท้ายด้วยการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด” เป็นแรงบันดาลใจ ให้คนไทย มุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน

นอกจากนี้ หน่วยพิพิธภัณฑ์ศิริราช จัดนิทรรศการออนไลน์ “ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึก องค์ราชาในความทรงจำ” จัดแสดงภาพพระราชกรณียกิจ และรับชมวีดิทัศน์ ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ในหลวงในความทรงจำของประชาชนชาวไทย รับชมได้ถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้

และวันนี้หลายภาคส่วน พร้อมใจจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ 9 เช่นที่วัดพุทธปัญญา จังหวัดนนทบุรี พระสงฆ์สามเณร สวดพระพุทธมนต์ ประชาชนสวมเสื้อสีเหลือง ร่วมในพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล และช่วงเย็นวันนี้จะทำวัตรเย็น สวดมาติกา-บังสุกุลด้วย