ห้องข่าวภาคเที่ยง

หน่วยงานรัฐวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและภริยา เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ วางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ศาสตร์แห่งพระราชา” ซึ่งยังประโยชน์อันไพศาลแก่พสกนิกรและผืนแผ่นดินไทย ด้วยพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ปวงประชาสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ และเกิดการพัฒนาประเทศอย่างสมดุลและยั่งยืน หลังจากนั้นได้ยืนสงบนิ่งน้อมรำลึก เป็นเวลา 89 วินาที

เช่นเดียวกับที่รัฐสภา จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลตั้งแต่ช่วงเช้า โดยร่วมกันวางพวงมาลา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล พระสงฆ์ 10 รูป พร้อมร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ถวายเป็นพระราชกุศล

กองทัพบกได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลครบรอบ 5 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้มีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์ และกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

นอกจากนี้ ได้ทำโครงการ “ร่วมทำความดี สร้างความรักสามัคคีคนในชาติ สืบสานรักษาต่อยอดพระราชปณิธาน” เช่น กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก