ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์น้ำท่วมที่ จ.มหาสารคาม ยังวิกฤต

รายงานสดจาก อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม : ที่ตำบลยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็น 1 ใน 10 ตำบลของอำเภอโกสุมพิสัย ที่ถูกแม่น้ำชี เอ่อท่วมมาเกือบ 1 สัปดาห์ ชาวบ้านที่อพยพขึ้นมาอาศัยตามแนวถนนยังกลับไปอยู่อาศัยในบ้านไม่ได้ เพราะน้ำยังท่วมสูง ส่วนอีกฝั่งคือ มวลน้ำกำลังขยายวงกว้างมาจากจุดที่พนังกั้นน้ำขาด 2 จุด ห่างจากตำบลยางท่าแจ้ง ไม่ถึง 1 กิโลเมตร มวลน้ำกำลังโอบล้อมหมู่บ้านแถบนี้ไว้ และขยายวงกว้างท่วมนาข้าวไปกว่า 30,000 ไร่

ก่อนหน้านี้ทีมข่าวได้สำรวจภาพมุมสูงพบว่ามวลน้ำปริมาณมากจากอำเภอกุสุมพิสัย ที่ยังท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำกว่า 10 ตำบล ลดลงอย่างช้าๆ กำลังไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านลุ่มน้ำชี อย่างน้อย 3 ตำบล ในอำเภอกันทรวิชัย ซึ่งรับมวลน้ำต่อจากอำเภอโกสุมพิสัย กระแสน้ำกำลังไหลบ่าตัดขาดเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านลุ่มต่ำ ไม่ว่าจะเป็นตำบลขามเรียง ตำบลท่าเขวาใหม่ และตำบลท่าขอนยาง ขณะนี้มวลน้ำเริ่มขยายวงกว้างและเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ชาวบ้านหลายครอบครัวยังคงเร่งอพยพหนีน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่อง

ความคืบหน้าการซ่อมพนังกั้นห้วยน้ำเค็ม ที่ขาดมา 6 วัน ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้มวลน้ำยังคงไหลหลากท่วมนาข้าวของชาวบ้าน 6 ตำบล ในพื้นที่อำเภอเชียงยืน และอำเภอโกสุมพิสัย ขยายวงกว้างท่วมนาข้าวกว่า 30,000 ไร่ และเริ่มเอ่อท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านบางส่วนแล้ว คาดการณ์ว่าหากการซ่อมพนังกั้นน้ำจุดนี้ไม่แล้วเสร็จ มวลน้ำจะค่อยๆ เอ่อท่วมบ้านเรือนของชาวบ้าน มีชาวบ้านบางส่วนเริ่มอพยพทรัพย์สินหนีน้ำกันแล้ว

ขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดมหาสารคาม ยังคงวิกฤตหลายจุด แม้ว่ามวลน้ำชี กำลังลดต่ำลงในอำเภอโกสุมพิสัย แต่กำลังเพิ่มสูงต่อเนื่อ ในอำเภอกันทรวิชัย และเมืองมหาสารคาม ชาวบ้านยังคงอพยพหนีน้ำท่วมกันอย่างต่อเนื่อง