ห้องข่าวภาคเที่ยง

น้ำทะเลหนุน น้ำท่วมภาคกลางระบายช้า จ.ชัยนาท

สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ในอำเภอเมืองชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ และอำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ยังคงมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน จำนวนกว่า 170 หลังคาเรือน ระดับน้ำอยู่ที่ 20 - 50 เซนติเมตร ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน เพราะต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการเดินทางเข้า-ออก โดยต้องนำสิ่งของที่จำเป็นขึ้นเรือไปด้วยจะได้ไม่ต้องเข้า-ออกหลายครั้ง

ขณะที่ถนนเลียบริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในพื้นที่หมู่ 2 ตำบลธรรมามูล อำเภอเมืองชัยนาท ถูกน้ำกัดเซาะทรุดตัวพังเสียหายเพิ่มขึ้นเป็นทางยาวกว่า 70 เมตร และเสี่ยงต่อถนนขาดเป็นอันตรายกับชาวบ้านที่ใช้เส้นทาง ซึ่งหน่วยงานท้องถิ่นนำดินลูกรังไปถมไหล่ทางและทำทางเบี่ยงในการใช้สัญจรชั่วคราว รวมทั้งติดตั้งไฟสัญญาณแจ้งเตือนป้องกันอันตราย

เขื่อนเจ้าพระยา มีการระบายน้ำจำนวนกว่า 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยน้ำเหนือเขื่อนทรงตัวที่ระดับ 17.15 เมตร น้ำท้ายเขื่อน ลดลง 21 เซนติเมตร อยู่ที่ 15.314 เมตร

ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมบ้านเรือนในพื้นที่บ้านโรง หมู่ 4 ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จำนวนกว่า 50 หลังคาเรือน โดยน้ำท่วมมีสีคล้ำทำให้สัตว์มีพิษ ทั้งงูและตะขาบต่างหนีน้ำเข้ามาอาศัยในพงหญ้า กอกล้วยและต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้านเรือน ทำให้ชาวบ้านต้องเพิ่มความระมัดระวัง โดยชาวบ้านบางคนต้องไปอาศัยอยู่ที่บ้านญาติเป็นการชั่วคราว