ห้องข่าวภาคเที่ยง

ปภ.เตือนหลายพื้นที่น้ำท่วม 13 - 20 ต.ค.นี้

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หรือ ปภ.ได้แจ้งเตือนผ่าน Facebook เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคกลาง และภาคใต้ น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมขัง ภาคเหนือ ภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังดินถล่มและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้

จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลสภาวะอากาศและข่าวสารจากทางราชการ พื้นที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฝนตกหนัก ปริมาณฝนสะสม โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองอาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังระยะสั้นๆ พื้นที่ลุ่มต่ำ พื้นที่ลาดเชิงเขาอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งอาจเกิดดินถล่ม พื้นที่ริมลำน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง และน้ำท่วมในระดับสูง ระวังอันตรายจากสัตว์และแมลงมีพิษ อันตรายจากกระแสไฟฟ้า รวมทั้งการขับขี่พาหนะบริเวณน้ำไหลผ่านเส้นทาง สำหรับประชาชนบริเวณชายฝั่งทะเล ให้ระวังอันตรายจากคลื่นลมแรง ชาวเรือ ผู้บังคับเรือ ผู้ประกอบการเดินเรือโดยสาร ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ความปลอดภัยให้มีความพร้อมก่อนออกเดินเรือและควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง

พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ "เตี้ยนหมู่" (Dianmu) โดยภาพรวมหลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ ปภ.ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือสำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง

หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางแอปพลิเคชันไลน์ “พ้นภัย”รวมถึงสายด่วนนิรภัย โทร. 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป