ห้องข่าวภาคเที่ยง

การฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกที่ จ.ยะลา

รายงานสดจากหน่วยบริการฉีดวัคซีน อ.รามัน จ.ยะลา : พี่น้องชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่ภาครัฐเร่งส่งลงมาในพื้นที่จำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยมีการกระจายไปทั่วทุกตำบลทำให้การเข้ารับเป็นไปแบบกระจายไม่กระจุกตัวเหมือนที่ผ่านมา และบรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มแรกของชาวบ้านในอำเภอรามัน จังหวัดยะลา ที่เช้าวันนี้พบว่ายังมีประชาชนเข้ามารับวัคซีนค่อนข้างน้อยเพราะมีการกระจายวัคซีนไปตามหน่วยบริการในแต่ละชุมชน ให้ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอรามัน สามารถวอร์คอินเข้ามารับการฉีดวัคซีนจำนวน 400 โดสในวันนี้

ทีมข่าวเข้ามาสำรวจพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเช้า ไปยังหน่วยบริการฉีดวัคซีนในหลายจุดพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่ที่เข้ามาฉีดวีคซีนเข็มแรกล้วนเป็นพี่น้องชาวไทยมุสลิม โดยชาวบ้านยอมรับกับทีมข่าวอย่างตรงๆ ว่าก่อนหน้านี้ไม่กล้ามาฉีด เพราะไม่เชื่อมั่นในวัคซีน แต่วันนี้ด้วยมีอัตราการติดเชื้อที่เพิ่มสูงและมีการนำวัคซีนไฟเซอร์ มาฉีดให้ ทำให้ชาวบ้านกลุ่มนี้ยินยอมเข้ารับวัคซีนแบบวอร์คอินในเข็มแรก

การฉีดวัคซีนวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าจำนวนผู้ที่มาฉีดวัคซีนเข็มแรกในพื้นที่ยังน้อย ซึ่งรู้สึกเสียดายโอกาสที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ และวัคซีนในหลายชนิดเข้ามามากขึ้น แต่พบว่าบางหน่วยบริการยังมีคนเข้ามาฉีดจำนวนไม่มาก

การฉีดวัคซีนในพื้นที่ยังคงระดมเร่งฉีดให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สูงเกือบ 900 ราย จึงอยากให้ชาวบ้านโดยเฉพาะพี่น้องชาวไทยมุสลิม ที่ยังไม่ฉีดวัคซีน เปิดใจและยอมรับว่าการฉีดวัคซีนไม่ผิดหลักศาสนาตามที่สำนักจุฬาราชมนตรี ได้ฝากย้ำไว้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิม เพื่อเป็นการรักษาชีวิตและครอบครัว ซึ่งบางหน่วยบริการจะเปิดให้เข้ารับวัคซีนไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้

นี้ก็เป็นภาพบรรยากาศของวันนี้ ซึ่งพบว่าประชาชนยังคอทยอยเข้ามาบางตา แต่ยังเข้ามาต่อเนื่อง ซึ่งเจ้าหน้าที่อยากให้คนที่ยังไม่ฉีดให้เข้ามารับวัคซีน เพื่อรองรับการเปิดประเทศในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้