ห้องข่าวภาคเที่ยง

รู้ชัด สกัดโควิด-19 : โมลนูพิราเวียร์ รักษาโควิด-19

มาแรงมากสำหรับยารักษาโควิด-19 อย่างโมลนูพิราเวียร์ ซึ่งถือเป็นปฏิวัติวงการรักษาเลยก็ว่าได้ เพราะจนถึงขณะนี้เขาสู่การทดลองระยะ 3 แล้ว เหลือแค่ FDA (Food and Drug Administration) ให้การรับรอง ยาตัวนี้ให้ผลดีและอาการข้างเคียงน้อยกว่าที่มีอย่างไรเรามีคำตอบ..

“ยาโมลนูพิราเวียร์” เป็นยาต้านไวรัสชนิดรับประทาน มีลักษณะเป็นยาเม็ด เกิดจากความร่วมมือในการพัฒนาของบริษัท ริดจ์แบค เทอราพิวติกส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และบริษัท เมอร์ค ประเทศเยอรมนี

จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าโมลนูพิราเวียร์ มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อไวรัสโคโรนาที่ก่อโรคในมนุษย์หลายโรค เช่น โรคซาร์ส โรคเมอร์ส และ โรคโควิด-19 นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสอีโบลา ไวรัสไข้หวัดใหญ่ และไวรัสไข้สมองอักเสบบางชนิด

ซึ่งหากผลการศึกษาชี้ชัดว่ามีประสิทธิภาพในการลดความรุนแรงของโรคและลดโอกาสในการเสียชีวิต โอกาสก็จะได้รับการรับรองให้ใช้เป็นยาฉุกเฉินสำหรับการรักษา COVID-19 และการยับยั้งการระบาดของโรคโควิด-19 ที่ดีที่สุดในขณะนี้

ทั้งนี้หากได้รับการอนุมัติ ยาดังกล่าวจะใช้ในผู้ป่วยอาการน้อย อาการปานกลาง 1 คน ใช้ 40 เม็ด นาน 5 วัน เท่ากับผู้ป่วย 1 คน จะใช้ยา 40 เม็ด

ที่ผ่านมาเขามีการทดลองใช้ยาโมลนูพิราเวียร์ ในกลุ่มตัวอย่าง 775 ราย กินวันละ 2 ครั้ง นาน 5 วัน มีแค่ 7.3% ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล และไม่มีใครเสียชีวิตด้วยโควิด-19 ส่วนอีกกลุ่มตัวอย่างที่ให้ยาหลอก (Placebo) พบว่าป่วยเข้าโรงพยาบาล 14.1% และเสียชีวิตด้วยโควิด-19 จำนวน 8 ราย

ทั้งนี้บริษัท เมอร์ค และบริษัท ริดจ์แบค ไบโอเทอราพิวติกส์ กำลังเตรียมยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐ (FDA) เพื่อขอขึ้นทะเบียนรับรองยาโมลนูพิราเวียร์ เป็นกรณีฉุกเฉิน และจะทำแบบเดียวกันผ่านตัวแทนทั่วโลก หากผ่านจะถือเป็นการพลิกกลยุทธ์ของมนุษย์อย่างสิ้นเชิง ในการบริหารจัดการโรคโควิด-19

ในบ้านเราก็มีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้มีการจัดซื้อยาดังกล่าวจำนวน 200,000 คอร์ส หรือสำหรับ 200,000 คน เช่นกัน โดยจะใช้งบกลางในการจัดซื้อ

แต่ทั้งนี้มีปัจจัยจะต้องพิจารณา 2 เรื่อง คือ ยาโมลนูพิราเวียร์ จะต้องได้รับการอนุมัติจากองค์การอาหารและยาสหรัฐ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างรอการรับรอง เมื่อผ่านได้ก็จะต้องมาขออนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ของไทย ซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วงปลายเดือน พ.ย. - ต้นเดือน ธ.ค. นี้

ทั้งนี้นอกจากนี้ประเทศไทย จะนำเข้าแล้ว ในการทางแพทย์ยังจะร่วมกับเมิร์ค ในการศึกษาวิจัยการใช้ยาต้านโควิด-19 โมลนูพิราเวียร์ในไทย ผ่าน รพ. 5 แห่ง ซึ่ง รพ.ราชวิถี ในสังกัดกรมการแพทย์ จะเป็นโรงพยาบาลอีกแห่งที่ได้รับการวิจัยในครั้งนี้ แต่ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คาดว่าจะได้เริ่มศึกษาได้ภายใน ธ.ค. นี้

วิธีการศึกษาจะเป็นอย่างไร เราจะไปสอบถามจาก นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์..

ถาม / ข้อสงสัยกันเยอะทีเดียว กินยาโมลนูพิราเวียร์ แล้วต้องฉีดวัคซีนอีกไหม และยาชนิดนี้ใช้ได้ดีกับผู้ติดเชื้อระดับไหน ?

ถาม / ยานี้จะมีราคาสูงไหม กลไกในการจัดซื้อ การพิจารณาด้านราคา มีหลักใดเป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคาการซื้อในแต่ละประเทศ ?

อย่างที่บอกแม้การทดลองในระยะ 3 จะให้ผลดี แต่ทุกอย่างต้องได้รับการรับรองทั้ง อย.สหรัฐฯ และไทย ในบ้านเรานักไวรัสวิทยา มองผลดีของยาโมลนูพิราเวียร์ อย่างไร เราจะไปพูดคุยกับ ดอกเตอร์อนันต์ จงแก้ววัฒนา จากไบโอเทค

ถาม / กลไกของยาโมลนูพิราเวียร์ ยับยั้งไวรัสได้อย่างไร ทำไมถึงมีประสิทธิภาพกว่ายาฟาวิพิราเวียร์ ?

ถาม / โมลนูพิราเวียร์ จะทิ้งซากเชื้อหลังการรักษาหายหรือมีผลข้างเคียงอะไรไหม ?

ฟังแบบนี้แล้วก็ใจชื้นขึ้นหากเรานำเข้ามาใช้ในราคาที่รับได้และกลไกการทำงานของตัวยาครอบคลุมโควิด-19 หลายสายพันธุ์ที่ระบาดในบ้านเรา แต่ก็ขอย้ำ การฉีดวัคซีนยังเป็นเรื่องสำคัญ และฉีดแล้วก็ต้องรักษาระยะห่างเหมือนเดิน สำคัญคนที่ติดเชื้อแล้วยังมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้อีก ไม่ประมาท การ์ดยกสูง

ช่วงส่งกำลังจากศิลปินดารา ที่ส่งผ่านไปยังแฟนๆ 7HD เพื่อร่วมต่อสู้กับโควิด-19 จาก แชป วรากร