ห้องข่าวภาคเที่ยง

4 จังหวัดชายแดนใต้ ติดโควิด-19 วันเดียวทะลุพันคน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดปัตตานี วันนี้อยู่ที่ 566 คน แซงจังหวัดยะลา ขึ้นเป็นอันดับ 2 ต่อจากกรุงเทพมหานคร และเป็นครั้งแรกของจังหวัดฯ ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียง ติดเชื้อสะสม 27,681 คน และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 คน

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ต้องมีการปรับแผนรับมือกับการแพร่ระบาด โดยจะเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นกว่า ศบค. เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เพราะการตรวจเชิงรุกยังพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ต่อเนื่อง ทำให้ต้องเปิด CI ซึ่งตอนนี้เรามีอยู่ 1,300 เตียง ไม่เพียงพอ เพราะอย่างน้อยต้องได้ 10,000 เตียง เนื่องจากแนวโน้มภายในสัปดาห์นี้อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ต้องดูมาตรการที่จะปรับแผนรับมือว่าจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้ขนาดไหน รวมถึงมาตรการล็อกดาวน์ อาจจะดูในพื้นที่เสี่ยง และมาตรการการตรวจ ATK เชิงลึก ซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งที่จะต้องดำเนินการควบคู่กันไป ตอนนี้ทุกพื้นที่ทุกตำบลมีศูนย์ CI อยู่แล้ว

ก่อนหน้านี้จำนวนผู้ติดเชื้อไม่มาก เลยนำไปใช้เป็นโลคอล ควอรันทีนส่วนใหญ่ ตอนนี้ก็จะปรับจุดตรงนี้ให้เป็นศูนย์ CI พร้อมรองรับเตียงให้มากขึ้น

จังหวัดยะลา เจอคลัสเตอร์โรงงานยางพารา มีลูกจ้างติดเชื้อ 27 คน และทุกคนเข้าสู่กระบวนการของระบบสาธารณสุขแล้ว สอบสวนโรคพบว่ามีลูกจ้างหญิง 1 คน พบเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา และกระจายไปติดเพื่อนร่วมงาน โดยทั้ง 27 คน ขณะนี้ต้องกักตัวที่บ้านและสถานประกอบกิจการ เนื่องจากโรงพยาบาลสนามเต็มแล้ว ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวด้วย 14 วัน

มาตรการหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่กำชับถึงมาตรการต่างๆ ย้ำกลุ่มนายจ้างทำตามแผนมาตรการบับเบิ้ลแอนด์ซีล การแยกกักตัวผู้ติดเชื้อ เพื่อควบคุมไม่ให้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 พบ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 467 คน รวมติดเชื้อสะสม 35,838 คน ไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจำและผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ รองลงมาผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน ร้านค้า บริษัทและโรงงานและกลุ่มผู้สัมผัสผู้เดินทางจากต่างจังหวัด ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นคนในครอบครัวและชุมชน และเกือบทั้งหมดยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ วางแผนเตรียมเตียงในโรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง ไว้รองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดง

ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันเดียวมียอดรวม 1,999 คน แซงหน้ากรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยปัตตานี มียอดผู้ติดเชื้อ 566 คน พุ่งขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของจังหวัดที่มียอดผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุด ขณะที่จังหวัดยะลา ตามมาที่ 493 คน นราธิวาส 473 คน และสงขลา 467 คน

ทั้งนี้ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีผู้ติดเชื้อรวม 1,999 คน หากคิดเป็นสัดส่วน 22% เมื่อเทียบกับทั้งประเทศ ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงเล็กน้อย แต่ยังคงสูงกว่ากรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 21%