7hdร้อนออนไลน์

ศบค.ชุดใหญ่ เล็งปรับลดเวลาเคอร์ฟิว

วันนี้ (13 ต.ค.64) มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ผอ.ศบค.) จะเป็นประธานการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันพรุ่งนี้1(14 ต.ค. 64) โดยวาระการประชุมสำคัญคือ จะมีพิจารณาแนวทางและมาตรการการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวโดยไม่ต้องกักตัว ตามที่นายกรัฐมนตรี ประกาศไว้ว่าจะเริ่มในวันที่ 1 พ.ย. 64

ขณะเดียวกันที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ จะมีประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด หลังจากผ่อนคลายและปรับมาตรการกิจการกิจกรรมต่าง ๆ มาครบ 14 วัน โดยศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศปก.ศบค.) จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาผ่อนคลายเพิ่มเติม รวมถึงพิจารณาปรับระดับสีใหม่ ให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม เหลือ 24 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่สีแดง 29 จังหวัด และพื้นที่ควบคุมหรือสีส้ม 24 จังหวัด

นอกจากนี้ ศปก.ศบค. จะเสนอให้ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาเกี่ยวกับการเดินทางออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) โดยเสนอให้ขยับเวลาจากเดิม 22.00-04.00 น. เป็น 23.00-03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ไปอีก 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-31 ต.ค. 64

ส่วนกิจการกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม จะเสนอให้ผ่อนคลายและปรับมาตรการคือ ให้สามารถจัดการประชุมรวมถึงงานประเพณีในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าหรือโรงแรมได้ โดยปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามระดับพื้นที่สี

อีกทั้งจะมีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามาตรการแนวทางการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาในวันที่ 1 พ.ย. 64 รวมถึงความพร้อมด้านต่างๆ ก่อนที่จะอนุญาตเปิดสถานบันเทิงให้ดื่มกินได้วันที่ 1 ธ.ค.  โดยข้อเสนอเหล่านี้ ต้องรอมติที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ในวันที่ 14 ต.ค. ต่อไป