7hdร้อนออนไลน์

การเดินทางของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นหลังคลายล็อกดาวน์

#เศรษฐศาสตร์ตลาดสด พบการเดินทางภายในประเทศเพิ่มขึ้นหลังลดระดับการล็อกดาวน์ ยอมให้นั่งรับประทานในร้านอาหาร ขยายเวลาเปิดทำการของร้านอาหารและร้านค้า และผ่อนคลายมาตรการต่างๆ เช่น การจัดงาน/สัมมนาและการเดินทางระหว่างพื้นที่
สถิติจาก Google Analytics ที่เก็บข้อมูลของคนที่ใช้ Google  พบว่า ประเทศไทยมีการใช้บริการร้านขายยาและตลาดสดในช่วงล็อกดาวน์มากกว่าก่อนมีการระบาดโควิดถึง 29% (สถิติ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564) และถ้าเทียบระหว่างปีนี้และปีที่แล้ว การใช้บริการร้านขายยาและตลาดสดเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะตั้งแต่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลตา และยิ่งมีการคลายล็อกก็ยิ่งมีการเดินทางไปร้านขายยาหรือตลาดสดมากขึ้น

หลังลดระดับการล็อกดาวน์เมื่อเดือนกันยายน สถิติของ Google ชี้ให้เห็นว่าในประเทศไทยมีการเดินทางไปร้านอาหาร ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า สวนสนุก โรงหนัง รวมถึงพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดเพิ่มขึ้นกว่า 28% จนมีระดับการเดินทางเข้าสู่ระดับปกติก่อนมีการระบาดโควิด-19
เมื่อดูสถิติการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์ รถไฟ รถไฟฟ้า รถใต้ดิน พบว่ามีการใช้เพิ่มขึ้นประมาณ 16% แต่ยังเป็นระดับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ต่ำกว่าปกติช่วงก่อนมีการระบาดโควิด-19 ถึง 44%

ในขณะที่มีการใช้บริการสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นประมาณ 17% เมื่อเทียบกับก่อนคลายล็อกดาวน์ แต่ยังต่ำกว่าระดับปกติก่อนมีการระบาดโควิด-19 ถึง 30%

สถิติจาก Google ยังชี้ให้เห็นว่าปริมาณการเดินทางไปสถานที่ทำงานไม่ได้เปลี่ยนไปหลังการคลายล็อก และยังคงอยู่ที่ระดับต่ำกว่าก่อนมีการระบาดโควิด-19 (-22%)

ทำให้เวลาที่ใช้ในที่พักอาศัยลดลงนับตั้งแต่มีการคลายล็อกประมาณ 6.5% อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาที่ใช้ในที่พักอาศัยก็ยังอยู่ในระดับที่สูงกว่าก่อนมีการระบาดโควิด-19 อยู่เล็กน้อยที่ 3%

แม้จะมีประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2-3 เข็มเพิ่มขึ้น แต่ปัจจัยสำคัญของการระบาดของโรคปัจจัยหนึ่ง คือ การเดินทางไปมาหาสู่กัน ยิ่งมีการเดินทางเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ ความเสี่ยงที่จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อกระจายตามพื้นที่ต่างๆ และกลับมามีตัวเลขเพิ่มขึ้นก็มีมากขึ้นเท่านั้น ในสถานการณ์ที่เรายังไม่มียารักษาหรือวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้แบบ 100%การเดินทางแต่เพียงที่จำเป็นจะช่วยลดความเสี่ยงที่เราจะไปติดเชื้อโควิด-19 จากบุคคลอื่น และลดโอกาสการเกิด wave 5 ที่เราทุกคนหวังว่าจะไม่เกิดขึ้น

#ทีมที่ปรึกษาข่าวเศรษฐกิจ #ลดโอกาสเกิดการระบาดระลอก 5

6166bb2dd6e398.97431720.png
6166bb2dbf2685.35831881.png