เจาะประเด็นข่าว 7HD

ทั่วไทยร่วมจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

พล.ต.สันติ สุขป้อม ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ 33 นำกำลังพลร่วมจัดกิจกรรมปล่อยขบวนรถพุ่มพวงและจักรยานยนต์เดลิเวอรี่นำอาหารกล่องที่จัดซื้อเพื่อช่วยเหลือร้านค้าชุมชนรอบค่าย รวมทั้งผักต่างๆ ที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการหลวง จำนวน 100 กิโลกรัม เจลล้างมือพระราชทาน พร้อมหน้ากากอนามัย 250 ชุด ไปแจกจ่ายประชาชนที่ยากจนและได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ตามชุมชนต่างๆ ใน อ.เมืองเชียงใหม่ พร้อมกับร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำข้าราชการและประชาชนร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์และสามเณร จำนวน 29 รูป ที่บริเวณหน้าพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยกองมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

จ.แพร่ พสกนิกรจำนวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลือง ร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ บริเวณประตูชัยกำแพงเมืองแพร่ เพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งกำแพงเมืองแพร่ เป็นโบราณสถานเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองแพร่มานาน โดยมีความเชื่อว่าเมื่อพระสงฆ์เดินทางมาบิณฑบาต เปรียบเสมือนเดินลงมาจากสรวงสวรรค์

นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำคณะข้าราชการร่วมพิธีทำบุญถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ที่วัดบึง อ.เมืองนครราชสีมา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 13 ตุลาคม 2564 และประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา

ที่บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา พลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 นำกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรแด่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 และประกอบพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงพสกนิกรตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์

ที่ศาลากลางจังหวัดหนองคาย นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย นำขณะข้าราชการประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 และร่วมชมนิทรรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและการทรงงานด้านต่างๆ ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โรงพยาบาลหนองคาย และสำนักงานสาธารณสุข จ.หนองคาย จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 แก่ประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 มีชาวหนองคาย และผู้ที่มาทำงานในพื้นที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมากตั้งแต่ช่วงเช้า

จ.กาฬสินธุ์ เช้าวันนี้มีประชาชนพร้อมใจกันออกมาทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณวงเวียนโปงลางใหญ่ ซึ่งเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ได้อัญเชิญภาพพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่เหล่าศิลปินได้วาดขึ้นเพื่อแสดงความรักอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย มาจัดแสดงไว้โดยรอบวงเวียนโปงลางด้วย

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบพิธีวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา พร้อมกล่าวรำลึกและยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 วินาที เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา พลตรีธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 นำกำลังพลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลและประกอบพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ และพระราชทานโครงการในพระราชดำริต่างๆ รวมถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางให้พสกนิกรชาวไทยนำไปปฏิบัติจนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมกล่าวน้อมรำลึกด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงตรากตรำพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดรัชสมัยของพระองค์ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้อยู่ดีกินดีและมีความสุข