เจาะประเด็นข่าว 7HD

ประชาชนทั่วไทยร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล

ที่ตลาดมหาชัยมั่นคง อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ตลาดนัดขนาดใหญ่ วันนี้จัดกิจกรรม "กินฟรี เพื่อพ่อ" โดยจัดอาหารคาว หวานและน้ำดื่มกว่า 1,000 ชุด แจกจ่ายผู้มีรายได้น้อยทั้งชาวไทยและแรงงานต่างด้าว มีผู้คนรับอาหาร-น้ำดื่มเป็นจำนวนมาก ภายใต้ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดต่อเนื่อง 5 ปีติดต่อกัน เพื่อเป็นส่วนเล็กๆ เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นเล็กๆ ของการทำความดี เพื่อต่อกันเป็นความดีผืนใหญ่ให้กับประเทศไทย

ที่หน้าอำเภอเมืองอุทัยธานี กลุ่มผู้ค้าขายอาหารเช้า ร่วมใจทำดีถวายรัชกาลที่ 9 ต้มโจ๊กพร้อมอาหารอื่นๆ กว่าพันชุด แจกให้ประชาชนรับประทานฟรี 5 ปีติดต่อกัน ทั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 รวมถึงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันทำความดีเพื่อส่วนรวม โดยมีประชาชนมารับอาหารเช้าที่ร้านอย่างไม่ขาดสาย

ขณะที่หลายพื้นที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ เช่น ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หลายภาคส่วนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการตามพระราชดำริด้านการชลประทานแห่งแรก ระยะทาง 2.5 กิโลเมตร โดยปรับปรุงพื้นที่ ทำความสะอาด คงความสวยงาม เหมาะสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยว สถานพักผ่อนหย่อนใจ และ สถานที่ออกกำลังกายสำหรับประชาชนทั่วไป

ขณะที่จังหวัดสตูล พร้อมใจกันจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนบริเวณหลังหอประชุมที่ว่าการ อ.เมืองสตูล เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เช่นเดียวกับทหารเรือหน่วยปฏิบัติการหน่วยต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งที่ 491 เกาะหลีเป๊ะ ร่วมกับผู้ประกอบการและชาวบ้านบนเกาะหลีเป๊ะ กว่า 100 คน ร่วมกันพัฒนาปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะสิ่งปฏิกูลต่างๆ บริเวณบนชายหาดและรอบหมู่บ้าน และเพื่อความสวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเที่ยวตั้งแต่ 15 ตุลาคมนี้ เป็นต้นไปด้วย

วัดอ่วมอ่องประชานฤมิต ในอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ชาวบ้าน กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ร่วมกับเจ้าอาวาสและพระภิกษุ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด พัฒนาภายในเขตพื้นที่รอบบริเวณวัดภายในวัด รวมทั้งถนนหนทางในเขตอำเภอไทรน้อย เพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564