เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : 5 ปียังไม่จากไปไหน เปิดใจทีมแพทย์ผู้รักษาในหลวง รัชกาลที่ 9

ภาพในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงทอดพระเนตรแม่น้ำเจ้าพระยา ยังคงตราตรึงอยู่ในห้วงความทรงจำของพสกนิกร ขณะนั้นแม้นพระองค์ท่านจะทรงพระประชวร แต่เมื่อไหร่ที่พระวรกายแข็งแรงขึ้น จะเสด็จออกจากห้องรักษา มาทอดพระเนตรระดับน้ำ วันนี้ครบ 5 ปี ที่พระองค์ท่านจากไป แต่ในฐานะทีมแพทย์ผู้ถวายการรักษา พระองค์ท่านยังสถิตอยู่ในใจเหมือนเมื่อวันวาน

กว่า 20 ปี ที่ทรงเสด็จประทับโรงพยาบาลศิริราช ทรงตรัสกับทีมแพทย์ผู้รักษาเสมอ ทำอย่างไรก็ได้ แต่อย่าให้ประชาชนเดือดร้อน

ภาพทรงจำ คนไทยเห็นพระองค์ท่านทรงงานอย่างหนักทุกตารางนิ้วของประเทศไทย ไม่มีพื้นที่ไหนที่ท่านไม่รู้จัก อะไรที่ให้พระองค์ท่านทรงงานหนักเช่นนี้ คำตอบคือ ประชาชน

พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพสกนิกรเสมอ ทรงปฏิบัติให้เห็นมากกว่าบอกให้ทำตาม

"ทำต่อไป" พระราชดำรัส พร้อมแย้มพระสรวลเล็กน้อย ที่ทรงตรัสกับ ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ยังคงก้องอยู่ในใจ กลายเป็นแนวทางของชีวิตจวบจนวันนี้และตลอดไป

วันนี้แม้เราจะไม่เห็นพระองค์ท่านด้วยตาเนื้อ แต่พระองค์ท่านจะยังคงอยู่ในใจของเราตลอดไป ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์