เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : Street Art King Bhumibol

ผลงานศิลปะชิ้นล่าสุด นายชวัส จำปาแสน หรือ ครูอะไหล่ ผู้ริเริ่มโครงการ "Street Art King Bhumibol" ที่ตั้งใจจะเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ในช่วงเดือนตุลาคม ปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ความตั้งใจของภาพนี้หากวาดลงบนกำแพง เวลาถ่ายรูปจะเสมือนพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 แตะศีรษะของเรา เพื่อความเป็นสิริมงคล

จุดเริ่มต้นของกลุ่มศิลปินจิตอาสา "Street Art King Bhumibol" เริ่มต้นครั้งแรกที่โรงเรียนอนุบาลเบตง จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ชื่อภาพ “ฉันยังไม่กลับ”