เจาะประเด็นข่าว 7HD

9 ภาพวาด คิดถึงเหลือเกิน ของนักเขียนซีไรต์

ในเฟซบุ๊ก วินทร์ เลียววาริณ ซึ่งเป็นนักเขียนซีไรต์ที่โพสต์ข้อความตอนหนึ่งในหนังสือท่ามกลางประชาชนที่พูดถึงความทรงจำเกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ตั้งแต่ทรงขึ้นครองราชย์จนถึงวันเสด็จสู่สวรรคาลัย 13 ตุลาคม 2559 หรือ 5 ปีที่แล้ว ตอนท้ายเขียนไว้ว่า หากเราทำหน้าที่แต่ละคนให้สมกับเป็นคนไทย เป็นคนไทยด้วยหัวใจ รักแผ่นดินของพ่อเหมือนที่พ่อรักแผ่นดินนี้ เราก็ได้ตอบแทนพระองค์อย่างแท้จริง และเมื่อนั้นเราจึงสามารถเรียกตัวเองว่าเป็น ‘คนไทย’

คุณวินทร์ ยังส่งต้นฉบับภาพวาด 9 รูป พร้อมคำบรรยายไปจัดแสดงร่วมกับศิลปินทั้งประเทศ 160 คน กว่า 200 ชิ้น ที่หอธรรมพระบารมี จังหวัดฉะเชิงเทรา ในชื่องาน "คิดถึงเหลือเกิน" ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 ธันวาคม

เราไปดูภาพพร้อมๆ กันเลย ภาพแรก เป็นภาพพระองค์ท่านเสด็จในถิ่นทุรกันดาร พร้อมคำบรรยายว่า "เห็นภาพแบบนี้มาตั้งแต่เด็ก เห็นบ่อยเสียจนมีความคิดว่า หน้าที่ของพระราชาก็คือ อย่างนี้ โตขึ้นจึงรู้ว่านี่ไม่ใช่ภาคบังคับของการเป็นกษัตริย์ ไม่ใช่พระราชาทุกองค์ในโลกทรงงานอย่างนี้”

ภาพที่ 2 เป็นภาพเด็กกำลังก้มกราบฝ่าพระบาท พร้อมคำบรรยาย "ไม่มีหอคอยงาช้าง ไม่มีท้องฟ้า มีแต่พื้นดิน ไม่มีฐานันดร ไม่มีเขา ไม่มีเรา มีแต่ประชาชน ไม่มีภาระ ไม่มีหน้าที่ มีแต่สิ่งที่ทำด้วยใจ”

ภาพที่ 3 เป็นภาพวาดยายกำลังนำดอกไม้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย พร้อมคำบรรยายไว้ว่า "คือประทีปของความรู้ ความหวัง ความสามัคคี ความรัก ความเมตตา ปรัชญาการใช้ชีวิต เป็นชีพจรและหัวใจของคนไทยทั้งมวล”

ส่วนภาพที่ 4 - 7 เป็นพระบรมฉายาทิศลักษณ์ ทรงงาน โดยบรรยายว่า "พระเจ้าแผ่นดินผู้ไม่ทรงอยู่กับที่ เดินทางไปทุกหนแห่ง ทรงเดินตามทางของชาวบ้าน ทุกตารางนิ้ว ทุกหมู่บ้าน ทุกตำบล ทุกเมือง ทุกจังหวัด”

"เข้าป่าเข้าดง เพื่อทรงงาน เข้าป่าขึ้นดอย เพื่อแก้ปัญหา เข้าป่าฝ่าพง เพื่อยกระดับชีวิตชาวบ้าน”

"ลุยโคลน ลุยดิน ลุยดงลึก ลุยเหนือ ลุยใต้ ลุยทั่วแผ่นดิน ลุยอุปสรรคทั้งปวง เพื่อสร้างแผ่นดินที่งดงามกว่าเดิม"

และ "ไปทุกที่ ไปทุกทิศ ไปทุกทาง ไปทุกเดือน ไปทุกปี ไปทั้งชีวิต ไปด้วยใจ ไปด้วยรัก ไปด้วยเมตตา"

ภาพที่ 8 ชื่อว่าครูของแผ่นดิน พร้อมระบุว่า เจ็ดสิบปีมาแล้วมีครูผู้หนึ่งกลายเป็นครูโดยบังเอิญ เป็นครูพิเศษผู้หนึ่ง ครูแห่งแผ่นดิน เช่นครูดีอื่นๆ ครูแห่งแผ่นดิน สอนด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ เต็มเปี่ยมของครู ครูแห่งแผ่นดิน ทุ่มเทเวลาทั้งชีวิตคิดวิธีปั้นแต่งคนไม่รู้เป็นคนมีปัญญา ครูแห่งแผ่นดิน สอนวิธีใช้เข็มทิศแก่คนหลงทางให้รู้จุดหมายของชีวิต ไม่จับปลาให้แต่สอนวิธีจับปลา ไม่สอนแค่ความรู้แต่สอนจริยธรรมไว้กำกับความรู้

ภาพสุดท้ายถูกบรรยายไว้ด้วยคำว่า "กล้องถ่ายรูปกับวิทยุสื่อสาร แผนที่กับสองพระบาท วิสัยทัศน์กับความรัก ความรู้กับความเมตตา คือพาหนะไปสุดหล้าฟ้าเขียว"

ในเฟซบุ๊กของคุณวินทร์ มีผู้เข้ามาชื่นชมและเซฟภาพทั้ง 9 ไว้ โดยบอกเป็นภาพและข้อความที่ทรงคุณค่าแสดงความรู้สึกดีๆ เก็บไว้ในความทรงจำ พร้อมกับส่งต่อไปด้วย

ขอบคุณ Facebook : วินทร์ เลียววาริณ