เจาะประเด็นข่าว 7HD

ระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้ได้ตามเป้า ลดโควิด-19 จ.ยะลา

วันนี้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา เปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนให้ชาวบ้านที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน สามารถวอร์กอินฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกได้ โดยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ระบุว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาเพิ่มเติมหลายชนิด รวมทั้งวัคซีนไฟเซอร์จำนวนมาก โดยในจังหวัดยะลา ได้มาเพิ่มอีกกว่า 5,000 โดส

ซึ่งเมื่อวานนี้ (12 ต.ค. 64) มีการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนอำเภอละ 1 จุด ชาวบ้านจำนวนมากไปรอฉีดกันแออัด วันนี้ทางจังหวัดจึงปรับแผนเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนไปตามชุมชนต่างๆ เพิ่มขึ้น เพื่อลดความแออัด โดยจะเปิดให้วอล์กอินเข้ามาฉีดได้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดยะลา วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 650 คน สูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ มียอดผู้ติดเชื้อสะสมในยะลาแล้วกว่า 31,000 คน และมีแนวโน้มจะสูงต่อเนื่อง ทำให้ ศบค.จังหวัดยะลา ได้สั่งควบคุมโดยตั้งเป้าต้องลดผู้ป่วยรายใหม่ลงให้ได้ร้อยละ 10 ของจำนวนผู้ป่วยเฉลี่ยรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยให้ส่วนราชการ องค์กร จัดทำแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์การระบาด ใช้มาตรการปิดพื้นที่เสี่ยงที่พบอัตราป่วยสูงต่อเนื่อง ร่วมกับสนับสนุนส่งกระจายวัคซีนไปตามชุมชนที่ระบาด เพื่อเร่งรัดการฉีดวัคซีนทุกกลุ่มเป้าหมายภายในเดือนตุลาคมนี้ ให้ได้ร้อยละ 50 ในทุกอำเภอ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดในสถานประกอบการต่างๆ ทั้งร้านอาหาร ร้านน้ำชา หากพบฝ่าฝืนไม่มีมาตรการเว้นระยะห่าง เปิดเกินกำหนดเวลา ฝ่าฝืนคำสั่ง ศบค. จะบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดด้วย