ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

เวลา 09.58 น. วันนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 ในการนี้ ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัย ทรงถวายราชสักการะพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วทรงศีล เมื่อพระสงฆ์ 10 รูป สวดพระพุทธมนต์จบ ทรงประเคนสำรับภัตตาหารถวายแด่พระธรรมพัชรญาณมุนี สถานพำนังสงฆ์บ้านไร่ทอสี ประธานสงฆ์ และพระสงฆ์ จากนั้น ทรงถวายเครื่องสังฆทานและเครื่องไทยธรรม ทรงทอดผ้าไตร 10 ไตร ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา แล้วทรงประเคนผ้าไตรแด่พระธรรมพัชรญาณมุนี ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงกราบลาพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

โดยตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพัฒนาประเทศชาติให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ รวมถึงพระราชทานโครงการพระราชดำริในพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรทุกหมู่เหล่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการศึกษา มีอาชีพ และมีรายได้ที่มั่นคง

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง