ประเด็นเด็ด 7 สี

พสกนิกรทั่วไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9

ประเด็นเด็ด 7 สี - พสกนิกรทั่วไทย จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 "ในหลวง ในความทรงจำ" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธานอันหาที่สุดมิได้

โดยกิจกรรมภาคเช้า เริ่มด้วย พิธีตักบาตรพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป จากวัดต่าง ๆ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก ก่อนที่ คณะผู้บริหาร และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และกล่าวถวายราชสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สำหรับช่วงบ่าย ได้จัดให้มีปาฐกถาเทิดพระเกียรติ การแก้ไขสถานการณ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ "จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที" และในช่วงเย็น ซึ่งเป็นช่วงท้ายของกิจกรรม ได้มีพิธี "ศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์" ซึ่งเป็นพิธีถวายสักการะ โดยผู้บริหาร และบุคลากรของโรงพยาบาลศิริราช พร้อมอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ "ความฝันอันสูงสุด" ซึ่งเป็นบทเพลงที่แทนคำมั่นสัญญาในการมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานร่วมกันอย่างยั่งยืนสืบไป

ส่วนที่ จังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด นำตัวแทนคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยตัวแทนหน่วยงานองค์กรภาครัฐจากส่วนราชการต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อถวายเป็นราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงประเทศชาติ เพื่อปวงชนชาวไทย

ส่วนที่ จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด นำคณะผู้บริหารส่วนราชการต่าง ๆ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน และช่วยเหลือผู้เปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองตาก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน จาก 5 ตำบล ในเขตอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ สวมใส่ชุดจิตอาสา มาทำกิจกรรม ปลูกดาวเรืองด้วยใจถวายพ่อ ร.9 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

พลตำรวจโท สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลนครสงขลา พร้อมใจสวมเสื้อเหลือง ปลูกต้นมะหาด จำนวน 84 ซึ่งเป็นต้นไม้พื้นถิ่น และต้นรวงผึ้ง 16 ต้น รวม 100 ต้น บริเวณภายในสวนสาธารณเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ขณะที่ จังหวัดสตูล เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน และชาวบ้าน พร้อมใจกันจัดกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ ศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชา น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน บริเวณหลังหอประชุม ที่ว่าการ อำเภอเมืองสตูล เพื่อทำความดีถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ