สนามข่าว 7 สี

กดดันยกเลิกคำสั่งกักตัว หวังออกมาสมัครเลือกตั้ง จ.นครราชสีมา

ว่าที่ผู้สมัคร อบต. เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 และการเป็นผู้เสี่ยงสูง ต้องเข้ารับการกักตัว ซึ่งยังไม่ครบกำหนด ไปกดดันให้เจ้าหน้าที่ยกเลิกการกักตัวของตัวเอง พร้อมยืนยันว่า ตัวเองไม่ติดเชื้อ เนื่องจากต้องการออกมาลงสมัครเลือกตั้ง

แพทย์หญิงอารีย์ เชื้อเดช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ได้รับข้อร้องเรียนว่ามีผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ผู้ป่วยเพิ่งกลับมาพักที่บ้าน และ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง แต่ยังไม่พ้นระยะการกักตัว 14 วัน ต้องการออกมาสมัครเลือกตั้งสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ได้กดดันให้บุคลากรทางการแพทย์ยกเลิกคำสั่งการกักตัว และอ้างผลตรวจ ATK และ RT-PCR ยืนยันไม่ได้ติดเชื้อ หากไม่ดำเนินการจะร้องศูนย์ดำรงธรรม ซึ่งแนวทางป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดต่อร้ายแรงของสาธารณสุขสามารถอยู่กับครอบครัวได้ แต่ไม่อนุญาตให้ออกมาในที่ชุมชน

เรื่องนี้ นายชูศักดิ์ ชุนเกาะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าวเจ้าพนักงานควบคุมโรคเป็นผู้วินิจฉัย หากขัดต่อมาตรการสาธารณสุขถือว่าไม่มีสิทธิออกมาสมัคร และฝากถึงกรรมการการเลือกตั้งท้องถิ่น อย่าไปรองรับในสิ่งที่ไม่ชอบ และให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่

ด้าน พันตำรวจโท ระพีพงษ์ จิรพัฒนาลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า การรับสมัครเลือกตั้ง อบต. 243 แห่ง ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่ปกติ มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้สมัครนายก อบต. 474 คน สมาชิก อบต. 5,577 คน  ได้กำชับ กกต.ท้องถิ่น ให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด กรณีขัดต่อคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคถือเป็นความผิดพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลต่อการรับรองคุณสมบัติผู้สมัคร หากพ้นระยะเวลาการกักตัวแต่ว่าที่ผู้สมัครซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยหรือมีประวัติเสี่ยงสูง หรือไม่ผ่านการตรวจอุณหภูมิร่างกาย ให้แยกไปสถานที่จัดไว้โดยเฉพาะ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค