เช้าข่าว 7 สี

วันนี้ (14 ต.ค.) ศบค.ถกลดพื้นที่สีแดงเข้มและเคอร์ฟิว

มีรายงานข่าวว่า ในการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โรคโควิด-19 หรือ ศบค. เช้าวันนี้ จะพิจารณาแผนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 รวมถึงการปรับพื้นที่สถานการณ์ โดยเฉพาะการลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม เหลือ 24 จังหวัด ลดพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดง เหลือ 29 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม เป็น 24 จังหวัด พร้อมปรับมาตรการควบคุมการเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว จากเดิม 22.00 - 04.00 น. เป็น 23.00 - 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16-31 ตุลาคมนี้

รวมทั้งจะพิจารณาผ่อนคลายการทำกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม ให้สามารถจัดการประชุม รวมถึงงานประเพณี ในศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม สถานที่จัดนิทรรศการ และสถานที่ลักษณะเดียวกัน ในห้างสรรพสินค้า หรือโรงแรมได้ และ อาจปรับจำนวนการรวมกลุ่มคนตามสถานการณ์แต่ละพื้นที่ และอาจให้เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับได้ แต่ต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต จากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หรือ คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งกิจการกิจกรรมที่จะปรับมาตรการในครั้งนี้ ให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

ขณะที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่ยืนยันการจัด Countdown ปีนี้ จะทำได้ทั่วประเทศหรือไม่ เพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับสถานการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนได้ ส่วนการเชิญศิลปินระดับโลกอย่าง "ลิซ่า Black Pink" มาร่วมในกิจกรรมดังกล่าว ยังไม่ทราบรายละเอียด