เช้าข่าว 7 สี

เปิดประเทศ ตั้งเป้ารับนักท่องเที่ยวล้านคน

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. กล่าวว่า การเปิดประเทศวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ททท. ได้มีการหารือร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศปก.ศบค. เพื่อสรุปรายชื่อประเทศความเสี่ยงต่ำ ที่จะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ สามารถเดินทางเข้าไทยได้โดยไม่ต้องกักตัว และไม่จำกัดพื้นที่ มีแนวโน้มว่าจะเพิ่มจาก 10 ประเทศ เพิ่มเป็น 20 ประเทศ แต่จะมีประเทศใดบ้างนั้น ต้อง ศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาอนุมัติ และประกาศอย่างเป็นทางการ

นอกจากนี้ ททท. ตั้งเป้าว่าปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาไทย 1 ล้านคน สร้างรายได้รวมการท่องเที่ยว จากทั้งตลาดในและต่างประเทศกว่า 320,000 ล้านบาท