เช้าข่าว 7 สี

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 ตุลาคม 2564

ฝนฟ้าอากาศ : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 ตุลาคม 2564

ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เข้าสู่พายุโซนร้อนกำลังแรง "คมปาซุ" บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย...