เช้าข่าว 7 สี

จ.หนองคาย พร้อมรับนักท่องเที่ยวชมบั้งไฟพญานาค

ปีนี้จังหวัดหนองคาย จะจัดงานชมบั้งไฟพญานาค เหมือนทุกปีที่ผ่านมาแต่จะมีการเตรียมพร้อมในการชมปรากฏการณ์ในอำเภอโพนพิสัย และอำเภอรัตนวาปี ซึ่งจะสามารถมองเห็นในคืนวันที่ 21 ตุลาคมนี้ เนื่องจากเป็นคืนวันออกพรรษา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย บอกว่าได้เตรียมความพร้อมรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างสูงสุดและเข้มงวด

โดยสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จะกำหนดผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ส่วนคนที่จะเข้าไปในสถานที่จัดงานจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น มีการสุ่มตรวจด้วยชุดตรวจ ATK และมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร สำหรับแม่ค้าพ่อค้าที่มาจำหน่ายสินค้าจะต้องสวมหน้ากากอนามัย 2 ชั้น แล้วสวมทับด้วยเฟสชิล ในส่วนของนางรำนอกจากจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม และมีการตรวจ ATK แล้วยังให้มีความระมัดระวังในขณะแต่งหน้าและการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งก่อนและหลังรำ

สำหรับการจัดงานบั้งไฟพญานาคในปีนี้จะลดกิจกรรมต่างๆ หลายกิจกรรม แต่ที่ยังจัดก็เพื่อคงไว้ซึ่งจารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดหนองคาย ที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยเฉพาะในอำเภอโพนพิสัย ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงปลายปีนี้ด้วย