เช้าข่าว 7 สี

เลี้ยงต่อหัวเสือ อาชีพเสี่ยงแต่รายได้สูง

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้เกษตรกรในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ เช่นเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ได้ร่วมกันสืบสานอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้านในการเลี้ยงต่อหัวเสือ โดยจะไปล่ารังต่อหัวเสือที่เป็นรังต่อตามธรรมชาติ ด้วยความชำนาญ นำมาเลี้ยงไว้ตามหัวไร่ปลายนา ใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 3 - 4 เดือน ก็จะเก็บผลผลิตตัวอ่อนขายได้ นำมาปรุงเป็นเมนูเด็ด ทั้งนึ่ง  ยำ แกง คั่ว และห่อหมก สารพัดเมนูตามความชอบ

นายบัญชา ศรีชาหลวง อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิมาน กล่าวว่ามีชาวบ้านในหลายหมู่บ้านที่เลี้ยงต่อหัวเสือ จึงมีการจัดเป็นศูนย์เรียนรู้อาชีพเลี้ยงต่อหัวเสือ เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าใจและรู้วิธีการดูแลที่ปลอดภัย เพื่อสร้างรายได้ ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้าน และยังได้มีการตัดเย็บชุดนิรภัยที่ทำจากผ้าใบมีความปลอดภัยสูง ทำให้สามารถเก็บผลผลิตได้เพิ่มขึ้น สร้างรายได้ให้ชาวบ้าน โดยเฉพาะช่วงออกพรรษาที่ชาวบ้านจะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิต