7HDร้อนออนไลน์

ATK บวก 3,209 คน ผู้ป่วยอาการหนักปอดอักเสบ 2,890 คน

วันนี้ ( 14 ต.ค. 64 ) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อัปเดตสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 11,276 คน เป็นการติดเชื้อในประเทศ 11,224 คน พบจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 677 คน และมีผู้ walk in เข้ารับการตรวจ พบเชื้อ 10,413 คน และเป็นการติดเชื้อในเรือนจำ 134 คน นอกจากนี้ มีผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ตรวจพบเชื้อในสถานที่กักกันตัว 52 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ปี 63 เพิ่มเป็น 1,751,704 คน และมีรายงานผู้ป่วยรักษาหายกลับบ้านได้เพิ่มขึ้น 10,407 คน จำนวนผู้ป่วยรักษาหายสะสมตั้งแต่ปี 63 มีทั้งสิ้น 1,625,750 คน

นอกจากนี้ยังมีผู้ติดเชื้อเข้าข่าย หรือมีผลบวกจากชุด ATK ซึ่งยังไม่นับรวมเป็นผู้ติดเชื้อยืนยันอีก 3,209 คน จำนวนผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสะสม 221,789 คน

6167951d169063.75263259.PNG

ภาพรวมทั่วประเทศคงเหลือผู้ป่วยระหว่างการรักษา 107,925 คน แบ่งเป็นผู้ป่วยรักษาในโรงพยาบาล 40,470 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบ อาการหนัก 2,890 คน และผู้ป่วยโคม่า ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 675 คน ส่วนผู้ป่วยอีก 67,455 คน รักษาใน รพ.สนาม 55,735 คน กักตัวรักษาที่บ้านหรือที่ชุมชน 9,708 คน และรักษาในสถานที่นๆ 2,012 คน

ขณะเดียวกัน มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 112 คน จำนวนผู้เสียชีวิตสะสม 18,029 คน ขณะนี้ประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิต 1.03 %