ห้องข่าววาไรตี้

รายงานพิเศษ : ปรับการเรียนออนไลน์ให้เหมาะกับชายแดนใต้

เป็นการบ้านวิชาบูรณาการพื้นฐานอาชีพ ที่คุณครูโรงเรียนบ้านยะลา จังหวัดยะลา สั่งให้นักเรียนชั้น ป.4 ทำมาส่ง นอกเหนือจากการบ้านทางวิชาการ คุณครูศรัญญา คงศรี ซึ่งเป็นครูประจำชั้น เล่าให้ฟังว่าการบ้านที่สั่งให้ทำนี้ ทำให้ได้เห็นวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของเด็กแต่ละคนในช่วงที่ยังมีสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ที่เด็กนักเรียนยังต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์อยู่ที่บ้าน โดยการเรียนการสอนได้พยายามสอดแทรกวิชาการผสมผสานกับสอนให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่น จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมกับครอบครัวและสังคมรอบข้างมากขึ้น

ทีมข่าวลงพื้นที่ ไปที่โรงเรียนบ้านยะลา ซึ่งช่วงนี้ยังไม่มีเด็กนักเรียนเข้ามาเรียนในห้องเรียน เราไปพบกับคุณครูศรัญญาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ยังต้องสอนเด็กผ่านระบบออนไลน์อยู่ ยอมรับว่าอาจทำให้เด็กเสียโอกาสในด้านวิชาการ แต่ก็เสี่ยงเกินไปถ้าจะให้เด็กๆ ต้องมารวมกลุ่มกันในโรงเรียน จึงต้องปรับวิธีการเรียนการสอนให้ไม่น่าเบื่อ จึงสั่งให้ทำการบ้าน ที่เด็กทำหรือช่วยพ่อแม่ทำที่บ้านมาด้วย

ระบบการเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนแห่งนี้ มีข้อจำกัด คือเด็กนักเรียนทั้งหมดในพื้นที่นับถือศาสนาอิสลาม และสื่อสารด้วยภาษายาวีเป็นหลัก เด็กบางคนยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาไทยมากนัก นอกจากนี้ นักเรียนบางคนก็ไม่มีอุปกรณ์สำหรับการเรียนออนไลน์ ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงในบางพื้นที่ และความพร้อมของผู้ปกครองแต่ละคนไม่เท่ากัน ซึ่งบางบ้านมีลูก 2-3 คน ต้องสลับกันใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเรียนหนังสือคุณครูศรัญญา จึงได้ปรับรูปแบบให้ เด็กทำคลิปและเล่าว่าตัวเองทำกิจกรรมใดบ้างในแต่ละวัน ส่งมาเป็นการบ้านโดยไม่ต้องนั่งเรียนผ่านระบบออนไลน์ทั้งวัน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กๆ ได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาไทยให้คล่องขึ้นและทำกิจกรรมอื่นๆ ที่ผ่อนคลายกว่า ซึ่งก็ทำให้นักเรียนสนุกกับการทำกิจกรรมต่างๆ และครูได้รับรู้ถึงความเป็นอยู่ของนักเรียนอย่างต่อเนื่องด้วย