ข่าวดึก 7HD

หลายจังหวัดภาคอีสานเร่งระบายน้ำ

สถานการณ์น้ำทางภาคอีสานยังน่าห่วงเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำชี และแม่น้ำมูล ยังสูงและหลากท่วมหลายพื้นที่ เจ้าหน้าที่เร่งระบาย เพื่อลดผลกระทบกับประชาชน โดยสถานการณ์น้ำในแม่น้ำมูล จุดที่ไหลผ่านจังหวัดอุบลราชธานี ลดลงอย่างต่อเนื่อง เช้าวันนี้วัดได้ 6.91 เมตร ต่ำกว่าตลิ่ง 9 เซนติเมตร ทั้งนี้เป็นผลมาจากการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำกว่า 100 เครื่อง ทั้งในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร และอำเภอวารินชำราบ เพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขง

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มองว่าเป็นสัญญาณที่ดีและเชื่อว่าจะรับมวลน้ำจากฝนตกหนักรวมทั้งน้ำที่จะไหลมาจากจังหวัดข้างเคียง ซึ่งจะมาถึงถึงจังหวัดอุบลราชธานี ประมาณวันที่ 23 - 24 ตุลาคมนี้ ได้โดยไม่มีปัญหา เพราะเชื่อว่าหากระดับน้ำจะสูงขึ้นหลังจากนี้ก็ไม่น่าจะเกิน 10 - 20 เซนติเมตรเท่านั้น

ระดับน้ำในแม่น้ำชี จุดที่ไหลผ่านจังหวัดร้อยเอ็ด ยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและไหลเชี่ยวพัดพนังกั้นน้ำที่บ้านกุดโดน ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร พังเสียหายและมวลน้ำจำนวนมากทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ชาวบ้านต้องขนย้ายสิ่งของขึ้นไปเก็บไว้บนที่สูง นาข้าวกว่า 3,000 ไร่ จมอยู่ใต้น้ำ

ที่บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร ซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำชี ไหลเข้าท่วมเมื่อวานนี้ ระดับน้ำก็เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน และขยายวงกว้างรอบหมู่บ้านจนกลายเป็นเกาะกลางน้ำ ถนนทางเข้าหมู่บ้านถูกตัดขาด เพราะระดับน้ำสูงเกือบ 2 เมตร ชาวบ้านบางส่วนต้องอพยพมาพักอยู่บนถนนที่น้ำยังท่วมไม่ถึง ขณะที่จังหวัดร้อยเอ็ด เตือนประชาชนริมแม่น้ำชี ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์

ขณะที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เตือนพื้นที่ 4 ลุ่มน้ำ ประกอบด้วย ลุ่มน้ำลำตะคอง ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำลำพระเพลิง ลุ่มน้ำลำเชียงไกร ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำจนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้ เนื่องจากเขื่อนใหญ่รวมทั้งอ่างเก็บน้ำบางแห่งมีปริมาณน้ำเต็มความจุ 100 เปอร์เซ็นต์ บางแห่งเกินความจุแล้ว ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อรับมวลน้ำจากฝนที่จะตกซ้ำลงมา จึงอาจกระทบกับพื้นที่ท้ายน้ำ ดังนั้นประชาชนในพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่สองฝั่งริมน้ำอาจได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่ง