ข่าวดึก 7HD

จ.ยะลา ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก - ติดเชื้อโควิด-19 ภาคใต้ยังไม่ลด

จังหวัดยะลา ระดมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกให้ชาวไทยมุสลิมที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน สามารถวอล์กอินเข้ามารับได้ เพื่อหวังจะลดยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่หลังจากที่ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สูงเกือบ 900 คน

วันนี้ชาวไทยมุสลิมในพื้นที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ทยอยเข้ามารับวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกกันหลังจากที่สาธารณสุขจังหวัดยะลา ได้ประกาศให้ผู้ที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดยะลา และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน สามารถวอล์กอินเข้ามาฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรกได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน ที่ศูนย์บริการของทุกอำเภอ

ซึ่งเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ จุดละ 1 อำเภอ แต่มีปัญหามีคนมารอคิวรับวัคซีนจำนวนมากจนแออัด วันนี้ทางจังหวัดจึงปรับแผนใหม่ กระจายจุดฉีดวัคซีนไปตามชุมชนในแต่ละตำบล เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงได้มากขึ้น โดยจะเปิดให้วอล์กอินเข้ามาฉีดได้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคมนี้

โดยชาวบ้านในพื้นที่ที่เข้ามารับวัคซีนเข็มแรกวันนี้ยอมรับว่าก่อนหน้านี้ไม่มั่นใจในวัคซีน แต่ปัจจุบันตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่สูงขึ้นต่อเนื่องจนน่ากลัว จึงตัดสินใจเข้ารับการฉีดวัคซีน

หัวหน้าหน่วยบริการฉีดวัคซีนที่อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ระบุว่าวันนี้ผู้ที่มาฉีดวัคซีนเข็มแรกในพื้นที่ค่อนข้างน้อย ขณะที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์และวัคซีนชนิดอื่นๆ เข้ามาเพิ่มมากขึ้น จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะชาวไทยมุสลิมที่ไม่ยอมออกจากบ้าน ออกมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

สถานการณ์โควิด-19 พื้นที่ชายแดนใต้ ไม่ดีขึ้น นอกจากตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไม่ลดแล้วหลายจังหวัดยังติดอันดับผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ

จังหวัดยะลา เจอคลัสเตอร์โรงงานยางพารา มีลูกจ้างติดเชื้อ 27 คน สอบสวนโรคพบว่ามีลูกจ้างหญิง 1 คน พบเชื้อด้วยชุดตรวจ ATK ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา และกระจายไปติดเพื่อนร่วมงาน โดยทั้ง 27 คน ขณะนี้ต้องกักตัวที่บ้านและสถานประกอบกิจการ เนื่องจากโรงพยาบาลสนามเต็มแล้ว ส่วนกลุ่มเสี่ยงให้กักตัวด้วย 14 วัน

ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ของจังหวัดปัตตานี วันนี้อยู่ที่ 566 คน อยู่อันดับ 2 ต่อจากกรุงเทพมหานคร และเป็นครั้งแรกของจังหวัดฯ ที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงกว่าจังหวัดใกล้เคียง ติดเชื้อสะสม 27,681 คน และพบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 6 คน คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปัตตานี ต้องมีการปรับแผนรับมือกับการแพร่ระบาด โดยจะเพิ่มมาตรการที่เข้มข้นกว่า ศบค. เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อให้ได้มากที่สุด เพราะการตรวจเชิงรุกยังพบคลัสเตอร์ในพื้นที่ต่อเนื่องทำให้ต้องเปิด CI ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 1,300 เตียง ซึ่งไม่เพียงพอ เพราะอย่างน้อยต้องได้ 10,000 เตียง เนื่องจากแนวโน้มภายในสัปดาห์นี้อาจจะมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา รายงานพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 467 คน รวมติดเชื้อสะสม 35,838 คน ไม่รวมผู้ติดเชื้อในเรือนจำและผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ผลการตรวจคัดกรองเชิงรุกพบผู้ติดเชื้อมากที่สุดในกลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในพื้นที่ รองลงมาผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันก่อนหน้านี้ กลุ่มผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อในชุมชน ร้านค้า บริษัท โรงงานและกลุ่มผู้สัมผัสผู้เดินทางจากต่างจังหวัด ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ติดจากคนในครอบครัว และชุมชนและเกือบทั้งหมดยังไม่ได้รับวัคซีนเข็ม 1 ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดฯ วางแผนเตรียมเตียงในโรงพยาบาลหลัก 3 แห่ง ไว้รองรับผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเหลืองและกลุ่มสีแดง

ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันเดียวมียอดรวม 1,999 คน มากกว่ากรุงเทพฯ และปริมณฑล