ข่าวดึก 7HD

ขนส่งฯ เปิดจองคิวลงทะเบียนแท็กซี-วิน จยย.รับเงินช่วยเหลือ

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า โครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถแท็กซี่ และรถจักรยานยนต์สาธารณะ มีกำหนดเปิดรับลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 โดยผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ ต้องเดินทางมาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น ที่กรมการขนส่งทางบก, สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-4 และสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ

ดังนั้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคโควิด-19 จึงขอให้ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ จองคิวออนไลน์ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th โดยสามารถเริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2564 ก่อนเดินทางมาลงทะเบียนจริงด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งฯ ตามวัน-เวลา นัดหมาย

สำหรับเงื่อนไขการได้รับสิทธิช่วยเหลือมีอยู่หลายข้อ ขอให้เช็กรายละเอียดและเตรียมเอกสารให้พร้อม เช่น ต้องมีอายุเกิน 65 ปี ก่อนวันที่ 11 สิงหาคม 2564 มีใบอนุญาตและบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ และมีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ส่วนกรณีรถเช่า ต้องยืนยันทะเบียนรถและผู้ให้เช่า ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำการตรวจสอบก่อนรับสิทธิ หากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดจะได้รับเงินช่วยเหลือ โอนผ่านพร้อมเพย์ในเดือนพฤศจิกายน โดย 13 จังหวัด ตามข้อกำหนดฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 10,000 บาทต่อคน และใน 16 จังหวัด ตามข้อกำหนดฯ จะได้รับเงินช่วยเหลือในอัตรา 5,000 บาทต่อคน