7hdร้อนออนไลน์

ชาวบ้านยโสธรขุดพบเศษซากหม้อไหเครื่องปั้นดินเผาโบราณ

วันนี้ (14 ต.ค.64) ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปสำรวจบริเวณทุ่งนาใกล้กับแหล่งโบราณสถานดงเมืองเตย ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร หลังจากที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าไปพบเศษซากหม้อไหและเครื่องปั้นดินเผาโบราณจำนวนมาก หลังจากที่มีการว่าจ้างรถแบ็กโฮเข้าไปขุดสระในพื้นที่นาของตนเองตามโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แล้วไปพบว่ามีเศษชิ้นส่วนของหม้อไหและเครื่องปั้นดินเผาจำนวนมากกระจัดกระจายอยู่บริเวณพื้นดินรอบๆ ขอบสระซึ่งเป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากก้นสระน้ำ

โดยจากการตรวจสอบพบว่า พื้นที่จุดที่พบเศษวัตถุดังกล่าวอยู่ห่างจากแหล่งโบราณสถานดงเมืองเตย ประมาณ 500 เมตร จนต่อมานางสาววิสารัตน์  บุญประคอง อายุ 47 ปี เจ้าของซึ่งไปพบเห็นโดยบังเอิญแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเศษซากที่พบคืออะไรและอยู่ในยุคไหน จึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้เชี่ยวชาญเข้าไปตรวจสอบวัตถุที่พบโดยด่วนซึ่งถ้าหากเป็นของเก่ามีค่าก็จะได้นำไปเก็บรักษาเอาไว้ในที่ปลอดภัย

นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบขอบสระน้ำซึ่งเป็นดินที่ขุดขึ้นมาจากก้นสระยังพบว่า มีเศษหินที่มีลักษณะแปลกไปจากหินทั่วๆไปคือจะมีลักษณะคล้ายกับโลหะที่ถูกความร้อนหลอมละลายกระจัดกระจายอยู่เช่นกัน