ห้องข่าวภาคเที่ยง

มวลน้ำชีเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ

ที่บ้านท่าค้อ ตำบลลาดพัฒนา อำเภอเมืองมหาสารคาม ที่ถูกมวลน้ำชีเอ่อท่วมตัดขาด เส้นทางเข้าหมู่บ้าน แม้ว่ามวลน้ำชีปริมาณมากจากอำเภอโกสุมพิสัย ทางตอนบน จะลดต่ำลงช้าๆ แต่มวลน้ำกำลังเพิ่มสูงในอำเภอกันทรวิชัย และ อำเภอเมืองมหาสารคาม จุดนี้ก็คือ พื้นที่ล่าสุดที่มวลน้ำกำลังเอ่อท่วม

จากการสำรวจพบว่า มวลน้ำชีปริมาณมากจากอำเภอโกสุมพิสัย กำลังไหลเอ่อเข้าท่วมตัดขาดเส้นทางเข้า-ออกหมู่บ้านในอำเภอกันทรวิชัย และอำเภอเมืองมหาสารคาม อย่างน้อย 6 ตำบลแล้ว มวลน้ำกำลังขยายวงกว้างและเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย

ชาวบ้านในตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย ต่างอพยพสัตว์เลี้ยงหนีน้ำท่วม ส่วนใหญ่เป็นวัวนับร้อยตัว และเริ่มนำเรือหาปลาออกมาพายเข้า-ออกหมู่บ้าน เพราะน้ำกำลังไหลบ่าตัดขาดเส้นทางหมู่บ้าน จนทำให้หมู่บ้านมีลักษณะเป็นเกาะกลางน้ำ แต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังคงเฝ้าดูสถานการณ์น้ำ หากเพิ่มสูงขึ้นอีกก็จะอพยพมาอยู่บนที่สูงและตามแนวถนน