ห้องข่าวภาคเที่ยง

สถานการณ์แม่น้ำชี จ.ร้อยเอ็ด ยังเพิ่มสูง

ระดับน้ำในแม่น้ำชี บริเวณสถานีวัดน้ำบ้านม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้วัดได้ 12.54 เมตร สูงกว่าตลิ่ง 94 เซนติเมตร ทั้งนี้เนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาประกอบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากจังหวัดมหาสารคาม จึงทำให้สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่บ้านหนองแค ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร เพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ 30 เซนติเมตร ชาวบ้านอยู่กันอย่างยากลำบาก เพราะถูกน้ำล้อมรอบ เจ้าหน้าที่ต้องนั่งเรือท้องแบนเข้าไปให้ความช่วยเหลือคนชราที่ไม่ยอมหนีน้ำออกมา นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เชื่อว่าแม่น้ำชี น่าจะยังล้นตลิ่งเอ่อท่วมในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อีกไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ จากนั้นมวลน้ำจะไหลต่อไปยังพื้นที่ตอนล่างจังหวัดยโสธร