ห้องข่าวภาคเที่ยง

น้ำท่วมบ้านเรือนใน จ.ตราด - หน่วยงานท้องถิ่นเฝ้าระวังปริมาณน้ำใน จ.ปราจีนบุรี

ที่จังหวัดตราด หลังจากเมื่อวานนี้ระดับน้ำในแม่น้ำตราด เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นมวลน้ำจากคลองห้วยแร้ง และน้ำจากเขาสมิง ไหลไปบรรจบที่แม่น้ำตราด และเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือน จำนวนเกือบ 100 หลังคา ริมแม่น้ำตราด ในตำบลวังกระแจะ ตำบลเนินทราย และเขตเทศบาลเมืองตราด หน่วยงานท้องถิ่น นำกระสอบทรายไปให้ชาวบ้านทำแนวป้องกันน้ำไหลเข้าบ้าน

เช้าวันนี้จากการตรวจสอบพบว่าระดับน้ำในแม่น้ำเขาสมิง ลดลงกว่า 1 เมตร ทำให้น้ำที่เข้าท่วมเขตเทศบาลตำบลเขาสมิง ลดระดับลงและกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ยกเว้นถนนสายเทศบาล 2 ระดับน้ำยังท่วมสูง 30 - 50 เซนติเมตร ส่วนที่บ้านชุมแสง และบ้านลำภูลาย ยังคงมีน้ำท่วมบ้านเรือน

ในพื้นที่อำเภอเมืองตราด คือตำบลวังกระแจะ ระดับน้ำลดลงจนเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ในตำบลห้วยแร้ง ระดับน้ำที่ท่วมขังที่บ้านฉางเกลือ และบ้านคลองขุด เพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมีปริมาณน้ำจากอำเภอเขาสมิง ไหลเข้าไปสมทบกับคลองห้วยแร้ง

ที่จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานท้องถิ่นต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำหากมีฝนตกลงมาเพิ่มเติม โดยเฉพาะตามคลองและลำน้ำธรรมชาติ รวมทั้งชุมชนริมน้ำ และเร่งเข้าไปซ่อมแซมถนนและสะพานที่เคยได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในช่วงที่ผ่านมา