ห้องข่าวภาคเที่ยง

กรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำแม่น้ำจันทบุรี

ฝนที่ตกหนักบริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี ส่งผลให้น้ำไหลหลากลงสู่แม่น้ำจันทบุรี อย่างรวดเร็วและปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่องก่อนจะไหลหลากสู่พื้นที่ตอนล่างบริเวณอำเภอเมืองจันทบุรี

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าได้มีการเปิดบานระบายน้ำที่คลองภักดีรำไพ ผันน้ำระบายลงสู่ทะเลอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อลดยอดน้ำที่จะไหลผ่านตัวเมืองจันทบุรี แต่หากฝนตกเพิ่มในพื้นที่น้ำจะล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ คลองสาขาไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำจันทบุรี ได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งได้ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมแม่น้ำจันทบุรี ในอำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอมะขาม และอำเภอเมืองจันทบุรี ขนของและสัตว์เลี้ยงขึ้นที่สูงเตรียมรับสถานการณ์ หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อโครงการชลประทานจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 0-3834-1252-4 หรือสายด่วนกรมชลประทาน โทร. 1460 ตลอดเวลา

ขณะที่ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ ล่าสุดอยู่ที่ 69% ของความจุ หรือปริมาณน้ำประมาณ 57,000 ล้านลูกบาศก์เมตร มี 2 เขื่อนที่ระดับน้ำเกินความจุ 100% คือ เขื่อนแม่มอก จังหวัดลำปาง และเขื่อนหนองปลาไหล จังหวัดระยอง