ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตรวจสอบลักลอบขนไม้เถื่อนที่ จ.ยะลา

รายงานสดจากจังหวัดยะลา : นายชีวะภาพ ชีวะธรรม รองอธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมด้วย DSI เข้าตรวจสอบโรงไม้ในจังหวัดยะลา หลังจากพบความเชื่อมโยงขบวนการลักลอบตัดไม้จากเขตอุทยานแห่งชาติน้ำตกซีโป จังหวัดนราธิวาส พบไม้แปรรูปจำนวนมากและไม้ตะเคียนชันตาแมว เป็นท่อนขนาดใหญ่ 3 ท่อน เพิ่งจะเข้ามาเมื่อเช้าที่ผ่านมา...