ห้องข่าวภาคเที่ยง

เขื่อนป่าสักฯ เพิ่มการระบายน้ำ - ชลประทาน จ.ชัยนาท ระบายน้ำลงเจ้าพระยา

ก่อนหน้านี้ชลประทานมีหนังสือด่วนที่สุดถึง นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน “คมปาซุ (Kompasu)"   ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนฯ ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนเพิ่มขึ้นจำเป็นต้องควบคุมระดับน้ำในเขื่อนฯ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โดยจะเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 100 – 300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายวานนี้ และจะส่งผลให้แม่น้ำป่าสัก สูงขึ้น 2 – 2.50 เมตร

แม่น้ำเจ้าพระยา ด้านอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท วันนี้ลดต่ำกว่าตลิ่งเกือบทุกพื้นที่แล้วยกเว้นที่ลุ่มซึ่งเป็นจุดรับน้ำ มีชาวบ้านกว่า 4,300 ครัวเรือน ยังคงได้รับความเดือดร้อน เจ้าหน้าที่ได้ระดมเครื่องสูบน้ำไปติดตั้งตามจุดต่างๆ เพื่อเร่งระบายน้ำเน่าที่ท่วมขังตามบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร จำนวน 24,362 ไร่

สถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยา วันนี้น้ำที่ไหลผ่านจังหวัดนครสวรรค์ มีปริมาณ 2,334 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เขื่อนเจ้าพระยา ระบายน้ำ 2,291 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที น้ำเหนือเขื่อนที่อำเภอเมืองชัยนาท ลดลง 5 เซนติเมตร ส่วนน้ำท้ายเขื่อนที่อำเภอสรรพยา ลดลง 14 เซนติเมตร