ห้องข่าวภาคเที่ยง

ชายแดนภาคใต้ติดเชื้อโควิด-19 ยังพุ่งไม่หยุด - เร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิในชุมชน จ.ยะลา

โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานี ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทำสถิติใหม่อย่างต่อเนื่อง และยังไม่มีท่าทีว่าจะลดลง แม้ว่าทางจังหวัดจะบังคับใช้มาตรการต่างๆ ที่เข้มข้นมากขึ้นก็ตาม แต่ผู้ติดเชื้อกลับสวนทางกับแนวทางที่กำหนดไว้ ล่าสุดสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เร่งฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือจะต้องฉีดให้ได้ครอบคลุม 50 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันตามชุมชน รวมทั้งหมู่บ้านต่างๆ เพื่อลดการติดเชื้อและการเสียชีวิต

ล่าสุดจังหวัดปัตตานี ยังได้จัดโครงการปัตตานีต้องช่วยกัน ร่วมฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยรณรงค์ให้คนที่มีอายุ 12 ขวบขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ โดยเปิด Walk in ไม่ต้องจองล่วงหน้า ที่หน่วยบริการสาธารณสุขใกล้บ้าน แต่ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประชาชนแสดงว่าเป็นคนจังหวัดปัตตานี 
 
เช่นเดียวกับที่จังหวัดยะลา สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วง ผู้ติดเชื้อยังอยู่ที่ตัวเลขหลายร้อยคนทุกวัน เนื่องจากพบว่าเชื้อโควิด-19 ระบาดครับทั้ง 3 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์บีตา สายพันธุ์แอลฟา และสายพันธุ์เดลตา ทำให้ต้องมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้น ขณะที่ชาวบ้านตามหมู่บ้านต่างๆ เริ่มมีความตื่นตัวทยอยเข้าฉีดวัคซีนกันมากขึ้น เพื่อลดการแพร่ระบาด ลดความรุนแรงของอาการ และลดการเสียชีวิต

และวันนี้โรงพยาบาลยะลาเปิดจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มแรก จำนวน 4 จุด เพื่อให้บริการกระจายไปทั่วเขตเมืองยะลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อมากที่สุด โดยจะให้บริการกับประชาชนในเขตตัวเมืองยะลา ที่มีอายุ 12 ขวบขึ้นไป และไม่ได้รับการฉีดวัคซีนชนิดใดมาก่อน นอกจากเปิดรับลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว ยังมีบริการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็ม 1 ให้กับประชาชนที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนใดมาก่อนด้วย