ห้องข่าวภาคเที่ยง

มท.ย้ำ เลิกใช้สำเนาบัตรประชาชน-ทะเบียนบ้านติดต่อราชการ

นายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง กล่าวว่า กรมการปกครองได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน โดยยกเลิกการใช้สำเนาเอกสารบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านสำหรับการติดต่อราชการ ที่ยังจำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านอยู่ คือ งานอาวุธปืน งานสมัครผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นทะเบียนเกษตรรายใหม่ ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และงานของสัสดี ทั้งการตรวจสอบการลงบัญชีทหาร และขอใบแทนเอกสารต่างๆ ของทหาร รวมถึงกรณีการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน โดยเจ้าหน้าที่จะไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากการทำสำเนาเอกสารดังกล่าวอย่างเด็ดขาด