ห้องข่าวภาคเที่ยง

okข่าว Fake Fake : วัคซีนโควิด-19 มีสารกัมมันตรังสี

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลที่ระบุว่าวัคซีนป้องกันโควิด-19 มีสารกัมมันตรังสีและนาโนพาร์ทิเคิลที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์นั้น ข้อมูลนี้ไม่เป็นความจริง เพราะวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทุกชนิดที่ใช้กันทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย มีการผลิตตามมาตรฐานสากล ไม่มีสารกัมมันตรังสี และสิ่งปนเปื้อนแต่อย่างใด และก่อนที่จะนำมาใช้กับมนุษย์ก็ได้มีการทดลองจนเป็นที่ชัดเจนแล้ว มีความปลอดภัยสูงสุด หากจะมีผลกระทบเกิดขึ้น ก็จะเกิดจากอาการผลข้างเคียงหลังรับวัคซีนเท่านั้น ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพร่างกาย และอายุของผู้รับวัคซีน

ดังนั้น ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมืออย่าส่งต่อข้อมูลในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เพื่อป้องกันการเข้าใจผิด และหากต้องการติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ https: ops.moph.go.th public หรือโทร. 0-2590-1000