เกาะกระแสออนไลน์

3 เรื่องหลัก เช็กก่อนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ แก้ปัญหาจนไม่จริง!

ความคืบหน้าการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ หรือบัตรคนจน กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)  อยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น และป้องกันการแอบอ้างสิทธิ เช่น ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน

รวมถึงนำทรัพย์สินมาเป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ คาดว่าจะสามารถนำหลักเกณฑ์เสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ 

และล่าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รายได้ และเกณฑ์ด้านอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง 

สรุป 3 เรื่อง สำคัญของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ คือ

1. ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมด
2.ใช้หลักเกณฑ์ รายได้ครัวเรือนแทน
3.สิทธิประโยชน์ต่างๆ จะมีการปรับปรุงให้ตอบโจทย์ผู้ถือบัตรมากขึ้น ตรงกับความต้องการที่แท้จริง เหมาะสม มากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ทั้งหมดยังไม่มีการกำหนดระยะเวลาที่แน่ชัด เป็นเพียงการคาดการณ์เท่านั้น โดยจะรีบกำหนดช่วงเวลาที่จะเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ให้เร็วที่สุดโดยดูความเหมาะสมของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ควบคู่ไปด้วย คาดไว้ประมาณเดือนมกราคม 65

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์