7HDร้อนออนไลน์

“อนุชา”แจง!ปลด 3 เจ้าคณะจังหวัด ผ่านขั้นตอนมหาเถรสมาคม ถือว่ายุติ วอนให้จบ และขอให้ประชาชนเข้าใจ

(14 ต.ค.64 ) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยระหว่างเข้าร่วมงานรำลึก 48 ปี 14 ตุลา ถึงกรณีที่มหาเถรสมาคมมีคำสั่งถอดถอนพระสังฆาธิการ จำนวน 3 รูป พ้นจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัด ได้แก่ พระราชปริยัติสุนทร (อมรภิรักษ์ ปสนฺโน) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดฉะเชิงเทรา, พระธรรมรัตนาภรณ์ (สมศักดิ์ โชตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และพระเทพสารเมธี (บัวศรี ชุตินฺธโร) ออกจากตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธรรมยุต) ว่า การดำเนินการถือว่าสิ้นสุดแล้ว เพราะว่าผ่านขั้นตอนทางกฏหมายและระเบียบต่าง ๆ ของมหาเถรสมาคมแล้ว 

ซึ่งตนเองในฐานะที่กำกับดูแลพศ. เป็นเพียงแค่ฝ่ายเลขานุการ ไม่มีส่วนในการออกความเห็น ส่วนเรื่องการทำความเข้าใจกับประชาชนที่รักและศรัทธา ซึ่งไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนั้น พศ.จะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจต่อไป

นายอนุชา ระบุด้วยว่า ศาสนาเป็นหนึ่งเสาที่คนไทยควรค้ำจุน ต้องช่วยกันประคองศาสนา มีความเห็นที่แตกต่างกันได้ แต่ขอให้ยึดมั่นว่าศาสนาก็ยังต้องเป็นหลักในบ้านเมือง ในฐานะที่เป็นชาวพุทธขอวิงวอน อะไรที่ทำความเข้าใจกันเองได้ก็อยากให้เป็นข้อยุติ