เจาะประเด็นข่าว 7HD

ตีตรงจุด : ตรวจสอบรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า มีโอกาสเติบโตในไทยหรือไม่

ทีมข่าวของเราค้นข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมให้เกิดรถตุ๊กๆ ไฟฟ้าตามแผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558 – 2579 หรือ Energy Efficiency Plan (EEP) 2015 ฉบับใหม่ของกระทรวงพลังงานพบว่ามีเป้าหมายลดความเข้มการใช้พลังงานของประเทศลง เป็นร้อยละ 30 หรือ 51,700 ktoe (กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ) ภายในปี 2579 เมื่อเทียบกับปี 2553 โดยเฉพาะในภาคขนส่งได้วางเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานไว้ 30,213 ktoe (กิโลตันเทียบเท่าน้ำมันดิบ)

ในส่วนของรถตุ๊กๆ เป็นกลุ่มเป้าหมายระยะที่ 1 ตั้งแต่ปี 2559 – 2560 กับ “โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กๆ เป็นรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ” ตั้งเป้าเปลี่ยนรถตุ๊กๆ เก่า ซึ่งใช้น้ำมันและก๊าซแอลพีจี เป็นรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า นำร่อง 100 คันแรกมาตั้งแต่ปี 2561 จากนั้นจะทยอยเปลี่ยนให้ครบ 22,000 คันทั่วประเทศภายใน 5 ปี เพื่อลดการใช้น้ำมันและลดการปล่อยมลพิษ

แต่เมื่อตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบก พบว่าเป้าหมายดังกล่าวซึ่งจะครบกำหนดปีหน้า ตอนนี้มีรถตุ๊กๆ ไฟฟ้าจดทะเบียนกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆ แล้วเพียง 257 คัน หากคิดตามฐานตัวเลขนี้กว่ารถตุ๊กๆ ไฟฟ้าจะถึงเป้าหมาย 22,000 คัน ต้องใช้เวลา 1,285 ปี ขณะที่ภาพรวมการจดทะเบียนรถตุ๊กๆ ทั้งในป้ายทะเบียนส่วนบุคคลและรับจ้างทั้งการใช้เชื้อเพลิงชนิดต่างๆ และไฟฟ้ารวมอยู่ในระบบรวมทั้งสิ้น 20,626 คัน

แม้ปริมาณรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า จะค่อยๆ ขยับ แต่คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ บอร์ด สมอ. ยังเดินหน้าเห็นชอบมาตรฐานเกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าทั้งสิ้น 33 มาตรฐาน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยหนึ่งในนี้มีมาตรฐานรถตุ๊กๆ ไฟฟ้ารวมอยู่ด้วย โดยเมื่อเจาะลงที่มาตรฐานดังกล่าว พบว่ามีข้อกำหนดรายการที่ต้องทดสอบรถตุ๊กๆ ไฟฟ้า ที่มีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าฟ้าตั้งแต่ 4 กิโลวัตต์ขึ้นไป เช่น

1. ลักษณะทั่วไป
2. ด้านความปลอดภัย จะทดสอบทั้งด้าน สมดุลการเข้าโค้ง ระบบเบรก การป้องกันน้ำ และความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า
3. ด้านอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามกำหนด
4. ด้านสมรรถนะ จะทดสอบระยะทางขับขี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่รัฐบาลมีนโยบายเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าออกมา สมอ. ประกาศมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้าแล้วทั้งสิ้น 82 มาตรฐาน และ อยู่ระหว่างจัดทำอีก 15 เรื่อง คาดว่าทั้งปีนี้น่าจะประกาศได้ 97 เรื่อง เพื่อเตรียมพร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ เข้าสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบ และรักษาฐานการผลิต เพื่อความเป็นผู้นำด้านยานยนต์และชิ้นส่วนของอาเซียนต่อไป