เจาะประเด็นข่าว 7HD

ลดเคอร์ฟิว-ลดพื้นที่ควบคุมสูงสุด 16 ต.ค.นี้ รับนโยบายเปิดประเทศ

เป็นผลจากการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ที่มีนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ ศบค.เป็นประธาน ที่มีมติปรับลดเวลาการห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลากลางคืน หรือเคอร์ฟิวจากเดิม 22.00 - 04.00 น. มาเป็น 23.00 - 03.00 น. โดยเริ่มในวันที่ 16 ตุลาคม 2564

นอกจากนี้ ยังปรับลดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือพื้นที่สีแดงเข้มจาก 29 จังหวัดเหลือ 23 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่สีแดงเหลือ 30 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่ควบคุมเป็น 24 จังหวัด

พร้อมผ่อนคลายกิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้ม ทั้งการจัดประชุม งานเลี้ยง งานประเพณีภายใต้เงื่อนไข ปรับจำนวนการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ เปิดสถานดูแลผู้สูงอายุแบบไป-กลับ เพิ่มจำนวนที่นั่งในขนส่งสาธารณะทุกประเภท ให้ตลาดสด-ตลาดนัด สนามกีฬา ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์เปิดได้ถึง 22.00 น.

ศบค.ยังเห็นชอบแผนการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างปลอดภัย ไม่กักตัว ไม่จำกัดพื้นที่ เบื้องต้นกำหนดประเทศความเสี่ยงต่ำคือ อังกฤษ สหรัฐ เยอรมนี สิงคโปร์ จีน พร้อมเปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวจากเดิม 4 จังหวัดนำร่อง หรือจังหวัดสีฟ้า เปิดอีก 17 จังหวัดช่วง 1-30 พฤศจิกายน และอีก 16 จังหวัดในช่วงเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีและทีมแพทย์แถลงยืนยันความพร้อมแนวทางการเปิดประเทศ เพื่อรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน ซึ่งจะค่อยๆ ผ่อนคลายมาตรการมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวก และสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข นำไปสู่การพลิกฟื้นการท่องเที่ยว

สำหรับสถานการณ์โควิด-19 วันนี้ปรากฏว่ายอดติดเชื้อดีดกลับไปกว่า 11,000 คน โดยอยู่ที่ 11,276 คน ซึ่งยังต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดที่มีคลัสเตอร์สำคัญ จึงให้ตั้ง ศปก.ศบค.ส่วนหน้าเข้าไปดูในพื้นที่ ขณะที่ผู้เสียชีวิตก็พุ่ง 112 คน

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ในเดือนตุลาคม จะเห็นว่าการติดเชื้อรายใหม่อยู่ในลักษณะที่ควบคุมได้ ไม่ทะลุเป็น 30,000 คนต่อวัน ตามที่กังวล รวมถึงอัตราการเสียชีวิตก็ต่ำกว่าที่ประเมินไว้

นอกจากนี้ ยังเร่งให้มีการกระจายวัคซีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเป้าหมายฉีดให้ครบทุกกลุ่ม และครอบคลุม 50% ทุกพื้นที่ในเดือนตุลาคมนี้เพื่อรับการเปิดประเทศ พร้อมอนุมัติจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ 50,000 ครอส สำหรับรักษาผู้ป่วยอีกด้วย