เจาะประเด็นข่าว 7HD

WHO อนุมัติวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้าล็อตผลิตในไทย ใช้ในภาวะฉุกเฉิน

วัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน (EUL) จากองค์การอนามัยโลก (WHO) แล้ว โดยการขึ้นทะเบียนดังกล่าวมีผลทันที

WHO ได้ขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 แอสตร้าเซเนก้าให้นำมาใช้ในภาวะฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือน ก.พ. 2564 เป็นต้นมา เพื่อเร่งการเข้าถึงวัคซีนและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และในขณะนี้ได้เพิ่มการรับรองวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของแอสตร้าเซเนก้าที่ผลิตในประเทศไทยโดยสยามไบโอไซเอนซ์